• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Cyfryzacja polskiej gospodarki cz. 3. – jpk_vdek

  No właśnie… brzmi dosyć tajemniczo, może nawet egzotycznie. Ma też krótszą nazwę  – JPK_V7. Co to takiego, kogo dotyczy i po co to całe zamieszanie? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z lektury poniższego artykułu.

  Co to jest JPK_VDEK?

  To rozwiązanie, które daje szansę na zredukowanie podwójnego obowiązku, składania do Urzędu Skarbowego dwóch różnych informacji w zakresie tego samego podatku. W zapisie matematycznym wygląda to tak:

  JPK_VAT + VAT-7 (albo VAT-K) = JPK_VDEK

  Oznacza to nie mniej, nie więcej tyle, że JPK_VDEK obejmuje zarówno informacje o zakupie-sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT, jak i deklarację VAT.

  Ale to nie jest równanie kompletne. Na prawdziwy JPK_VDEK składają się jeszcze dodatkowe elementy, które obejmuje on w swoim raporcie. Są to m.in. typ dokumentu zakupu-sprzedaży czy kod grupy towarów i usług. W Rozporządzeniu wymienionych zostało aż 13 liczbowych znaczników dla poszczególnych rodzajów usług: 10 dla sprzedaży towarów i 3 dla sprzedaży usług. 

  Dodatkowe oznaczenia będą musiałby być także przyporządkowane dla sprzedaży wysyłkowej, usług elektronicznych oraz turystycznych.

  Inne oznaczenia obowiązywać będą dla importu i transakcji wewnątrzwspólnotowych, a jeszcze inne dla niektórych dokumentów – mowa tu m.in. o dokumentach wewnętrznych, raportach z kas fiskalnych czy faktur wystawionych na podstawie paragonów.

  Jest jeden wyjątek – JPK_VDEK nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem, czyli VAT-12, a także VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14. Do wskazanej grupy będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.

  Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dość skomplikowane.

  Dla pełnego uporządkowania zachęcamy do zapoznania się z pełną listą wraz z odpowiadającymi im kodami – dostępna jest m.in. na stronie. A dla osób ceniących czas i wygodę, zachęcamy do kontaktu z nami.

  Co to oznacza dla przedsiębiorców i księgowych?

  Jak przy każdej nowości, musimy na początku włożyć nieco więcej wysiłku, żeby przyswoić nowe zmiany i oduczyć się starych nawyków.

  Ponieważ ewidencja zawiera dodatkowe elementy, będziemy musieli uzupełniać nieco więcej informacji. Co musimy oznaczać?

  • sprzedaż towarów zaliczanych do grupy zwiększonego ryzyka wyłudzeniami VAT
  • faktury objęte split-paymentem (o mechanizmie podzielonej płatności możecie przeczytać w artykule)
  • zakupy określonymi typami dokumentów

  Wprowadzenie JPK_VDEK powoduje konieczność wysyłania raportów raz w miesiącu (do 25. dnia miesiąca), w dodatku wyłącznie w wersji elektronicznej. Jeżeli 25. wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas można go wysłać do pierwszego dnia roboczego.

  Plik JPK będzie można składać w jednym z dwóch wariantów:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie

  JPK_VDEK będzie dokumentem zamieszczonym na platformie ePUAP. Będzie można go podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi.

  Oczywiście będziemy mieli możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Przedsiębiorcy i/lub ich księgowi, którzy do tej pory dokonywali rozliczeń kwartalnych, będą musieli dostarczać plik za każdy miesiąc z osobna. W praktyce, dokument przesłany w pierwszym i drugim miesiącu będzie zawierał dane znajdujące się w rejestrach VAT (część rozliczeniowa odpowiadająca VAT będzie pusta). Dopiero w trzecim miesiącu zostanie dołączona część odpowiadająca obecnej deklaracji VAT-7K.

  Od kiedy obowiązuje?

  Rozwiązanie to obowiązuje dla dużych firm już od kwietnia tego roku.

  Małe firmy mają nieco więcej czasu. Te jeszcze przez chwilę będą miały szansę podglądać większych w boju, żeby dołączyć do nich od 01/07/2020. Będą mogły oczywiście przyłączyć się wcześniej – już od pierwszych chwil obowiązywania przepisów. Decydując się na ten krok, należy jednak pamiętać, że odwrotu nie będzie…

  Dlaczego lepiej orientować się w temacie? 

  Ministerstwo nałożyło sankcje za nieprzestrzeganie nowych zaleceń. Za każdy błąd w przesłanej ewidencji, ciąży na nas kara pieniężna w wysokości 500zł. Na szczęście nie są aż tak surowi i dają nam szansę na korektę lub złożenie wyjaśnień. Wystarczy tylko nie ociągać się zbyt długo – mamy na to 14 dni.

  Jeśli jesteście ciekawi, o jakie błędy chodzi, niestety zostawimy Was w błogiej nieświadomości – w przepisach dot. JPK_VDEK zabrakło tej definicji…

  Jak się przygotować do zmian?

  Zaczynając od najtrudniejszego – sugerujemy pełną koncentrację na wdrożeniu właściwych funkcjonalności w systemach finansowo-księgowych. To najsłabszy punkt tego rozwiązania, zatem dobre przygotowanie daje nam już ponad połowę sukcesu.

  Później pozostaje już tylko oswojenie się z zakresem przekazywanych informacji i ustalenie sprawnej kontroli poprawności, żeby zdążyć wyłapać i skorygować ewentualne błędy, zanim zostaną nam one wytknięte… z odpowiednio wysokim rachunkiem. 

  Plusy i minusy rozwiązania

  Ma to oczywiście służyć weryfikacji nadużyć podatkowych. To kolejny pomysł Ministerstwa Finansów na walkę z “luką podatkową”, Teraz w łatwy i wygodny sposób będą mogli analizować wszystkie informacje o naszych transakcjach i kontrahentach.

  Tym razem nie powinno jednak nam to tak bardzo przeszkadzać – ubędzie nam bowiem trochę obowiązków.

  Największym utrudnieniem są tutaj regulacje techniczne. Te długo nie mogły nabrać właściwego kształtu i stawały się głównym powodem do tak częstych zmian w propozycjach terminów określających start wejścia zmian w życie. Niestety ciągle brakuje ostatecznej wersji struktury. Być może w najbliższym czasie sytuacja zmieni się na korzyść.

  W dalszym ciągu trwają testy wysyłania i odbierania plików w nowej formule. 

  Środowisko testowe dostępne jest na stronie: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl – należy tylko pamiętać, żeby przesyłane dane były fikcyjne.

  Mamy możliwość sprawdzenia wszystkich plików JPK oraz autoryzacji podpisem zaufanym i certyfikatem kwalifikowanym. Ostatnie dot. wyłącznie sposobu działania; nie sprawdzimy ważności certyfikatów. Inne ograniczenia to: 

  • brak weryfikacji pełnomocnictw,
  • JPKi nie będą mogły być podpisane danymi autoryzacyjnymi,
  • nie otrzymamy podpisu na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO)

  Zatem testujmy i sprawdzajmy – data obowiązywania zmian zbliża się coraz większymi krokami.

  Zachęcamy także do zapoznania się z pełną treścią Rozporządzenia wprowadzającego oznaczenia transakcji w nowym pliku. Materiał dostępny jest na stronie głównej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem.

   

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger