• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Blog - PIK - Polski Instytut Księgowości

  Działalność gospodarcza emeryta Prowadzenie firmy na emeryturze nie różni się zasadniczo niczym od prowadzenia firmy przed przejściem na emeryturę z jedynym wyjątkiem w zakresie składek ZUS. W szczególności sytuacja podatkowa osoby prowadzącej firmę jako emeryt, nie będzie różnić się zasadniczo od innych osób fizycznych nie będących emerytami. Dochody z działalności gospodarczej emeryci rozliczą w zeznaniu […]

  Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej? Przedsiębiorcy wykonujący działalność gastronomiczną czy świadczący usługi wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki wykonujące usługi na rzecz osób prywatnych muszą posiadać kasy fiskalne.  Limit obrotu do kasy na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie i zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług […]

  Ochrona danych osobowych – RODO w małej firmie Od 2018 roku w Polsce formalnie obowiązuje rozporządzenie, dotyczące ochrony danych osobowych, znane jako RODO. Regulowane nim przepisy w takim samym zakresie dotyczą dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstw. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Formalnie […]

  Dla kogo jest mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus. Dwa warunki do spełnienia dla Małego ZUSu Plus to: przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok 2019 nie przekroczyły 120 000 zł prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż […]

  Wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, to samo odnosi się do osób przez nich zatrudnionych. Składki ZUS za wspólników spółki cywilnej W przypadku, kiedy wspólnicy spółki cywilnej odprowadzają składki samodzielnie na własne ubezpieczenia, to spółka nie musi wówczas  zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy […]

  Co to karta podatkowa? Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Płacony przez niego podatek często nie jest wysoki i dodatkowo – nie zależy od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest polecana przedsiębiorcom którzy zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest […]

  W tym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie europejskiego numeru NIP. Prowadząc działalność gospodarczą, często nawiązywane są kontakty zagraniczne i przeprowadzane transakcje z kontrahentami zagranicznymi, czyli z innych krajów Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej. W celu poprawnego rozliczenia podatkowego takich transakcji podatnicy posługują się specjalnym NIP-em. Jest to tzw. NIP europejski. Co to jest NIP […]

  Czynny podatnik VAT UE – kim jest? Do podatników VAT-UE należą generalnie przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje handlowe z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej. Jeśli zatem w ramach prowadzonej działalności dochodzi do: Zakupu towarów, środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych z UE; Sprzedaży towarów do UE; Zakupu usług z UE lub Dostawy usług do UE nalży dokonać rejestracji jako podatnik […]

  Ministerstwo Finansów wprowadzało od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Co to jest JPK? Co zawiera JPK? Do kiedy składać JPK? Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego? Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Co zawiera JPK? Struktura […]

  Spółka komandytowa – informacje podstawowe Spółka komandytowa, podobnie jak jawna i partnerska, zaliczana jest do spółek osobowych. Taka spółka nie ma osobowości prawnej, ma za to podmiotowość prawną. Może zatem we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, posiadać własność, pozywać i być pozywaną itd. Tym czym charakteryzuje się spółka komandytowa, jest pozycja jej wspólników: komplementariusza i komandytariusza. […]

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. opiera się na kilku zasadach, które są podstawą przyszłej spółki po jej przekształceniu: Spółka przekształcona zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy. Na spółkę z o.o. przechodzą zatem więc wszelkie umowy oraz uzyskane koncesje, zezwolenia i ulgi (o ile decyzja w tej sprawie nie […]

  Upadłość konsumencka jest coraz popularniejszym pojęciem i coraz bardziej znaną instytucją, która może okazać się dobrym wyjściem w niektórych sytuacjach życiowych. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego. Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób fizycznych, które […]

  Windykacja przedsądowa (Postępowanie polubowne) W przypadku kiedy posiadamy względem naszego dłużnika wymagalną wierzytelność (niezapłacona faktura VAT, niespłacona pożyczka), w pierwszej kolejności konieczne jest zdyscyplinowanie dłużnika do uiszczenia należności, poprzez przesłanie ponaglenia Najbardziej popularną formą przedsądowej windykacji długu jest wysyłanie listem poleconym pisemnego wezwania do zapłaty. W tym miejscu trzeba zauważyć, że nawet na tym etapie […]

  Wśród spółek osobowych najpopularniejsza jest spółka cywilna. Do jej założenia wymagane jest zawarcie umowy spółki w formie pisemnej i dokonanie szeregu zgłoszeń w urzędach. Poza tym wspólnicy spółki – osoby fizyczne muszą posiadać wpis w CEIDG. Na gruncie prawa cywilnego, to wspólnicy są bowiem podmiotami prawa, spółka zaś jest wyłącznie umową ich łączącą. Odpowiednio to […]

  Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W przypadku, kiedy w spółce występuje przynajmniej dwóch wspólników, gdzie jeden ze wspólników posiada 90% (a najbezpieczniejszą wartością jest 80%) obowiązek opłacania składek ZUS przez wspólników ZUS odpada. Jak, wskazano powyżej co do zasady wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie są powiązani ze spółką umową o pracę, nie […]

  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego albo przez Internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestracja przez Internet to same korzyści: wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją spółki z o.o. dokonywane są za pomocą Internetu; nie jest konieczna wizyta u notariusza, co pozwoli zaoszczędzić czas […]

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną a jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5.000 złotych. Kapitał zakładowy musi zostać pokryty w całości w pieniądzu lub w naturze (aport). Umowa spółki z o.o. może zostać sporządzona w formie aktu notarialnego albo za pośrednictwem systemu […]

  Słowo wstępu Spółka cywilna jest prosta i powszechną formą prawną prowadzenia firmy. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do spółek kapitałowych i osobowych nie posiada osobowości prawnej, a jej oparte jest na zawieranej pomiędzy jej wspólnikami umowie w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego. Funkcjonowanie spółki cywilnej uregulowane jest w Kodeksie Cywilny. Konstrukcja spółki cywilnej nakłada jednak […]

  Właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z art. 10 ustawy prawo upadłościowe, upadłość spółki może zostać ogłoszona w stosunku do spółki, która stała się niewypłacalna. Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością definiuje się w dwojaki sposób. Niewypłacalność na skutek utraty płynności finansowej Spółka z o.o. może stać niewypłacalna, kiedy utraciła […]

  W ostatnim artykule “O czym należy pamiętać zanim założy się firmę” przekazaliśmy Wam niezbędne minimum, które należy przyswoić jeszcze przed rejestracją swojej działalności. To od naszych świadomych decyzji zależy powodzenie naszego biznesu. Liczymy, że odrobiliście lekcje i jesteście gotowi do otwarcia własnej firmy. Dziś podpowiemy Wam, jak to zrobić bez wychodzenia z domu. Niezbędne narzędzia […]

  Obowiązuje już od 1 września 2019, a od początku 2020 roku za nieprzestrzeganie ustaleń grożą nam także sankcje. To niewątpliwie temat, którego nie należy ignorować. Przekazujemy Wam zbiór najważniejszych informacji. Biała księga – co to jest? Biała Księga to elektroniczny wykaz podatników VAT. Zawiera m.in. informacje dotyczące terminów zarejestrowania/wyrejestrowania firmy oraz statusu podatnika VAT wraz […]

  Procedury zakładania firmy są dziś bardzo uproszczone. Właściwie już w ciągu jednego dnia możemy stać się przedsiębiorcą. Okazuje się jednak, że największy wysiłek należy włożyć chwilę przed – w czasie zbierania informacji, które istotnie mogą wpływać na funkcjonowanie naszego biznesu. Warto dobrze przyłożyć się do tego zadania. Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych zagadnień, o których nie […]

  No właśnie… brzmi dosyć tajemniczo, może nawet egzotycznie. Ma też krótszą nazwę  – JPK_V7. Co to takiego, kogo dotyczy i po co to całe zamieszanie? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z lektury poniższego artykułu. Co to jest JPK_VDEK? To rozwiązanie, które daje szansę na zredukowanie podwójnego obowiązku, składania do Urzędu Skarbowego dwóch różnych informacji […]

  Dziś ciąg dalszy rewolucji w rozliczeniach pomiędzy podatnikiem a fiskusem. E-paragony, bo o nich mowa mają być kolejnym (zaraz po kasach wirtualnych) elementem cyfryzacji polskiej gospodarki. Projekt ustawy podatkowej trafił do Sejmu na początku lutego 2020 roku. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem… jest on jednak dość obszerny dlatego warto poświęcić nieco więcej […]

  Na początku roku Ministerstwo Finansów poinformowało na swoich stronach o prowadzonych przez siebie pracach nad dostosowaniem systemu kas online.  Zaproponowane rozwiązanie pozwoli także na wydawanie elektronicznych paragonów za zgodą/na prośbę Klienta…  ale o tym w następnej części. Czym są kasy wirtualne? Kasy wirtualne to urządzenia działające w formie specjalnego oprogramowania na urządzeniach, takich jak smartfony, […]

  Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2020 za znakomite opinie od naszych Klientów. Dziękujemy za uznanie i zachęcamy do przeczytania, co Klienci napisali w Oferteo.pl: https://www.oferteo.pl/firmy#Najlepsi  

  Jak wiemy obecne zapisy tarczy antykryzysowej nie są wystarczające. Pomijają też zupełnie wsparcie dla większych firm. Nie ma więc wątpliwości, że niezbędne są dalsze działania. Prace trwają. Być może już niedługo będziemy mogli skorzystać z kolejnych ulg. Na co możemy liczyć? Ulga w składkach  Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników będą miały szansę otrzymać […]

  Okazuje się, że mimo udzielanego przez Rząd wsparcia, część przedsiębiorców zdecydowała się na zawieszenie działalności, uznając ten sposób za najlepsze dla siebie rozwiązanie. Osoby, które wciąż wahają się co zrobić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy przetrwać Twojej firmie. O czym należy pamiętać zanim przystąpimy do zawieszenia działalności? Działalność gospodarczą można zawiesić w każdym momencie, niezależnie […]

  W ostatnim czasie bardzo ułatwia nam życie. Pozwala na załatwienie wielu urzędowych spraw, znacznie skracając przy tym czas oczekiwania na wynik swoich działań. Ponieważ w dalszym ciągu “trzymani” jesteśmy w izolacji domowej, dziś podzielimy się z Wami sposobem na założenie Profilu Zaufanego przez internet. Profil Zaufany – co to jest? Profil Zaufany to pewnego rodzaju […]

  Zapisy tarczy antykryzysowej uwzględniają także propozycje ochrony dla pracowników. Czego możemy się spodziewać i na co możemy liczy? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje. Dopłaty dla pracowników Zaczniemy od dobrej wiadomości dla wszystkich pracowników, którzy stresują się obniżonym przez szefa wymiarem czasu pracy, a co za tym idzie – niższym wynagrodzeniem. Na początek: gratulujemy – fakt, […]

  W trosce o dobro każdego przedsiębiorcy na bieżąco przekazujemy Wam najważniejsze informacje. Rozumiemy, jak ważny jest dla Was temat związany z tarczą antykryzysową dlatego staramy się odpowiadać na wszystkie Wasze wątpliwości. Dotarły do nas sygnały, że przedsiębiorcy, którzy posiadają na swoim koncie ZUS nadpłatę mogą otrzymać tylko częściowe umorzenie ze składek. Nadpłata może bowiem zostać […]

  Mimo ogromnych utrudnień w uzupełnieniu informacji z najbardziej wiarygodnego źródła (kolejka po 600 osób na infolinii ZUSu, a strona www ledwo działa), mamy dla Was zbiór najważniejszych zagadnień. Jak ubiegać się o zwolnienie z ZUSu? Aby skorzystać ze zwolnienia z ZUS należy wypełnić wniosek wraz z załącznikiem RDZ Wypełnione dokumenty możemy przekazać na trzy sposoby: […]

  Dziś zajmiemy się drugim tematem, dzięki któremu mamy szansę nie tyle oszczędzić, co zyskać “parę groszy”. Niestety nie wszyscy mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie. Mowa o zasiłku postojowym. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać zasiłek postojowy? Aby liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku postojowego należy spełnić aż pięć warunków: pojawiający się niemal […]

  W odpowiedzi na liczne zapytania, spieszymy z wyjaśnieniem zagadnień, które wzbudziły Wasze największe zainteresowanie. Przy okazji, dziękujemy za zainteresowanie naszym artykułem na temat tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców <link> Dla rozwiania wątpliwości (w międzyczasie było tyle zmian i poprawek, że nie ma się co dziwić, że się pojawiają) zaczniemy od składek ZUS. Ostateczną i wciąż obowiązującą […]

  Uczymy się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Jednym przychodzi to bez większych trudności, dla innych obecna sytuacja całkowicie uniemożliwia prowadzenie własnych biznesów. Nie ma wątpliwości (niezależnie od tego, do której grupy należysz), wszyscy odczujemy tego skutki. Tym bardziej cieszy nas postawa Rządu, który pracuje nad plastrem na obecne dolegliwości.  Jakie są najważniejsze założenia dla tego filaru? […]

  Aby omówić kwestię potencjalnych zysków pracodawcy przy zatrudnieniu studenta warto najpierw sprecyzować definicję tego określenia. Z punktu widzenia prawa pracy oraz dla ZUS student, jest to osoba, kształcąca się na studiach wyższych. Pojęcie studiów wyższych obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia (które zakończone są uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego, potwierdzone odpowiednim dyplomem), studia drugiego […]

  Kto nie płaci składek ZUS? Co do zasady, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, już od pierwszego dnia jest zobowiązana do opłacania składek ZUS. Również osoby zatrudnione na umowę o pracę, już od momentu zatrudnienia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Składki ZUS są dosyć sporym obciążeniem, zarówno dla pracodawców, pracowników i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, ustawodawca […]

  Dla wszystkich osób prowadzących własną działalność, wysokość opłacanych co miesiąc składek ubezpieczeniowych to spore obciążenie finansowe. W przypadku osób dopiero stawiających pierwsze kroki w biznesie, jest to obciążenie jeszcze większe, ponieważ muszą oni nie tylko przystosować się do nowych warunków ale też sprostać wszystkim obciążeniom. Właśnie z myślą o osobach startujących na wolnym rynku, przewidziano […]

  Prowadzenie działalności gospodarczej staje się codziennością dla coraz większej grupy osób, jednak wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością ale też z dużymi obciążeniami. Jednym z takich obciążeń z pewnością są comiesięczne składki odprowadzane do ZUS, niezależnie czy w danym miesiącu osiągnęliśmy przychody czy też nie. Czy trzeba płacić ZUS? Niestety tak, istnieje jednak kilka sytuacji […]

  W naszym poprzednim artykule opisaliśmy jak nie płacić składek ZUS: 3 sposoby jak nie płacić składek ZUS w firmie. Natomiast dziś zajmiemy się kwestią wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie pracownika to bardzo ważna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika kwestia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Okazuje się bowiem, […]

  Firma handlowa, w zależności od swojej formy działalności gospodarczej, wielkości i przychodu rocznego może prowadzić księgowość uproszczoną albo stoi przed wymogiem prowadzenia pełnej księgowości. Co tego rodzaju działania obejmują w praktyce i kiedy obowiązuje konkretny typ księgowości? Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione poniżej. Księgowość w firmie handlowej Uproszczona księgowość to taka, która może być prowadzona […]

  Firmy transportowe, tak jak inne przedsiębiorstwa, mają obowiązek prowadzenia księgowości. Wszystkie tego typu sprawy formalne dotyczą wielu aspektów, najlepiej więc, kiedy są prowadzone przez profesjonalistów (np. przez biuro rachunkowe). Na jakich zasadach opiera się prowadzenie księgowości w firmie transportowej? O tym poniżej. Księgowość w firmie transportowej Jest to zadanie niełatwe, ponieważ pełna księgowość firm transportowych […]

  Osoby, które posiadają swoją działalność gospodarczą w rolnictwie, obowiązuje prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ma być to księga przeznaczona dla rolników, czyli zgodna z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Księgowość w rolnictwie Działalność rolnicza, zgodnie z rozporządzeniem, musi zostać zawarta w księdze przychodów i rozchodów. Prawo określa uproszczony sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych i sposób ujmowania […]

  Założenie i prowadzenie lokalu gastronomicznego wymaga podjęcia wielu ważnych kroków i wyłożenia dużych nakładów finansowych. Co jednak ważne, początkujący przedsiębiorca nie musi spełniać specjalnych wymagań dotyczących żywności, jakości wody czy stanu budynku. Wszystkie tego typu zezwolenia można zdobyć dopiero w trakcie prowadzenia działalności. Duży nacisk trzeba też jednak położyć na księgowość. Księgowość lokali gastronomicznych Lokal […]

  Właściciele firm budowlanych są fachowcami w swojej dziedzinie, jednak mogą mieć kłopot z prowadzeniem księgowości. Prowadzenie rejestrów pieniężnych oraz sporządzanie dokumentacji podlega bowiem rygorystycznym przepisom i regulowane jest przez szereg ustaw. Prowadzone działania muszą być zawsze zgodne z prawem. Księgowość w firmie budowlanej Kompleksowa księgowość dla firm budowlanych może zostać poprowadzona przez wybrane biuro rachunkowe, […]

  Zarząd jest organem wykonawczym, który prowadzi sprawy spółki z o.o. i ją reprezentuje. Działania zarządu w spółce regulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych oraz zapisami umowy spółki. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej, jaka odpowiedzialność ciąży na członkach zarządu spółki z o.o. za podejmowane decyzje i działania (w tym również odpowiedzialność karna), a także jaka jest […]

  Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstała już wiele lat temu i od tamtej pory jej zasady przestały odpowiadać zmianom jakie pojawiają się w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego też podjęto kroki, by prawo spółek dostosować do wyzwań współczesnego świata. Tak powstał projekt prostej spółki akcyjnej. Obecne problemy ze spółkami Od wielu lat w Polsce dwoma najważniejszymi […]

  Rachunkowość spółki komandytowej jest zawsze prowadzona w formie pełnej księgowości, to znaczy muszą być w niej prowadzone księgi rachunkowe. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku małych spółek komandytowych, możliwe stają się pewne uproszczenia. O tym jak prowadzić księgowość spółki komandytowej dokładniej poniżej. Spółka komandytowa jaka księgowość w niej obowiązuje? Spółka osobowa jaką jest spółka komandytowa […]

  Spółka cywilna jest najprostszą formą wspólnej działalności gospodarczej dla dwóch przedsiębiorców. Dużą jej zaletą jest to, że koszta związane z utworzeniem spółki cywilnej są stosunkowo niskie, jest więc dobrym rozwiązaniem np. dla przedsiębiorców rozwijających działalności gospodarcze poprzez przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę. Na uwadze trzeba mieć jednak to, że księgowość spółki cywilnej różni się od […]

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Żeby założyć spółkę z o.o. nie trzeba dysponować dużym kapitałem początkowym, wystarczy kapitał rzędu 5000 zł. Dodatkowy atutem takiej spółki jest to, że udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jak wygląda opodatkowanie spółki z o.o.? Spółka z o.o. podatki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest […]

  Spółka cywilna jest jedną z najprostszych i powszechnych form prowadzenia biznesu w Polsce. Jej założenie nie wymaga wizyty u notariusza. W przeciwieństwie do spółek osobowych i kapitałowych nie posiada osobowości prawnej. Do rozliczania podatku dochodowego są zobowiązani jej wspólnicy. Jak wygląda opodatkowanie spółki cywilnej? Spółka cywilna Założenie spółki cywilnej nie powinno sprawić wielu problemów. Wiele […]

  Kupno samochodu za gotówkę czy na kredyt jest coraz mniej popularne wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorcy chętniej korzystają z możliwości jakie daje finansowanie poprzez leasing oraz najem długoterminowy. Jaka opcja będzie bardziej korzystna? Wynajem długoterminowy czy leasing? Leasing samochodu Leasing obecnie stanowi popularny sposób finansowania pojazdów które są używane w firmie. Czym jest zatem leasing? Jest to […]

  Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą zazwyczaj mają prawo wyboru spośród czterech form opodatkowania. Obowiązujące formy opodatkowania to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Kiedy ryczałt będzie korzystny i kto może skorzystać z takiej formy opodatkowania? Co to jest ryczałt? Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną wyłącznie dla wybranych rodzajów działalności. Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł […]

  Rozwijając swoją działalność biznesową przedsiębiorcy szukają możliwości obniżenia kwoty podatku dochodowego. Zakup nieruchomości wpływa na optymalizację tych kosztów. Nieruchomość taka może być amortyzowana, a co za tym idzie obniżać koszty podatkowe. Jak wygląda amortyzacja nieruchomości? Czym jest amortyzacja Amortyzacja określa zmniejszenie wartości rzeczy w określonym czasie na skutek jej użytkowania. Obniżenie wartości dobra może nastąpić […]

  Zakup samochodu firmowego to duża inwestycja. Jest to również uzasadnione źródło kosztów niemal w każdym przedsiębiorstwie. Jaka forma zakupu auta będzie bardziej korzystna – na fakturę VAT czy faktura marża? Jakie są wady oraz zalety takie formy faktury? Faktura VAT marża samochód Czym jest faktura marża na zakup samochodu? Faktura ta dokumentuje sprzedaż usług lub […]

  Księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą księgowości, znacznie prostszą niż księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość). Na jej podstawie można obliczyć swoje zobowiązania podatkowe. Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli już prowadzimy swoją firmę, a chcemy zmienić formę rachunkowości, powinniśmy to zrobić wraz z rozpoczynającym się rokiem czyli […]

  Obowiązek pełnej księgowości Pełna rachunkowość to nie lada wyzwanie, która wymaga wiedzy, czasu oraz skrupulatności w sporządzaniu odpowiednich dokumentów księgowych. Prowadząc rachunkowość musimy spełnić spełnić wymagania narzucone przez ustawodawcę. Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są: osoby fizyczne; spółki cywilne osób fizycznych; spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie. Kiedy przechodzimy na pełną księgowość? W momencie osiągnięcia […]

  Właściciele małych i średnich firm prowadząc swoją działalność muszą zdecydować nad formą księgowości. Wybór może być dokonany spośród księgowości pełnej oraz uproszczonej. Duże firmy nie mają tego dylematu – są zmuszeniu przepisami prawa do prowadzenia rachunkowości pełnej. Księgowość pełna Jest to bardzo szczegółowa i precyzyjna księgowość, a co za tym idzie jest dość skomplikowana, aby […]

  Często pada pytanie dotyczące pełnej rachunkowości i na czym polega pełna księgowość. W tym artykule postaramy się nieco przybliżyć ten temat, wyjaśnimy również zasady dotyczące limitów. Poniżej przedstawiamy pełną księgowość krok po kroku. Określimy również kto zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co to jest pełna księgowość? Każdy przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do prowadzenie księgowości. […]

  Ponownie Polski Instytut Księgowości Sp. z o. o. S.K. zdobywa tytuł Najlepsi 2019 wśród Biur Rachunkowych i Księgowych w Łodzi Z dumą oznaczyliśmy Cię jako jednego z najlepiej ocenianych profesjonalistów. Cieszymy się, że możemy Ci pomagać w rozwoju biznesu. Karol Grygiel, Członek Zarządu Oferte‌o‌.‌pl

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą wiele korzyści, w szczególności w zakresie zabezpieczenia majątku jej wspólników. Jak wynika z wprowadzanych od 2019 roku zmian w podatkach dochodowym, również na tym polu Spółka z o.o. może być atrakcyjnym wyborem. Poniżej przedstawiamy istotne nowości jakie wprowadza ustawa o CIT, które w […]

  W dniu 19 października została opublikowana ustawa nowelizująca przepisy PIT oraz CIT, która wprowadza zmiany w podatkowych rozliczeniach kosztów użytkowania samochodów osobowych przez przedsiębiorców. Nowe reguły zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i dotyczyć będą oprócz pojazdów wykorzystywanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy czy umów o podobnym charakterze, a także tych, które zostały […]

  Polski Instytut Księgowości otrzymał nominację w kategorii Innowacyjna firma za realizację projektu “Firma bez ZUS-u w Polsce” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej

  Kolejne podwyżki składek ZUS od nowego roku Rok 2019 nie zostanie raczej przywitany przez przedsiębiorców z entuzjazmem. Składki ZUS od nowego roku zostaną podwyższone. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zapłaci na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 7,3 % wyższe składki, niż w roku bieżącym. Od stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone poważne zmiany w systemie pobierania opłat […]

  Ciągle rosnące składki ZUS to zmora dla większości rodzimych przedsiębiorców. Polski Instytut Księgowości przygotował krótką charakterystykę trzech alternatywnych form prowadzenia firmy, dzięki którym unikniemy płacenia składek ZUS. 1. Praca za granicą Aby nie płacić ZUS-u prowadząc działalność gospodarczą w Polsce wystarczy posiadać umowę o pracę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kilka lat temu na […]

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger