• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Działalność gospodarcza na emeryturze
  ksiega-przychodow-rozchodow-jak-prowadzic

  Działalność gospodarcza emeryta

  Prowadzenie firmy na emeryturze nie różni się zasadniczo niczym od prowadzenia firmy przed przejściem na emeryturę z jedynym wyjątkiem w zakresie składek ZUS.

  W szczególności sytuacja podatkowa osoby prowadzącej firmę jako emeryt, nie będzie różnić się zasadniczo od innych osób fizycznych nie będących emerytami. Dochody z działalności gospodarczej emeryci rozliczą w zeznaniu rocznym PIT-36, łącznie ze swoimi dochodami z tytułu emerytury. Jeżeli wybiorą natomiast liniową formę opodatkowania, rozliczą te dochody oddzielnie (jak inni przedsiębiorcy) – na PIT-36L.

  Limity dochodów osiąganych przez emeryta prowadzącego firmę.

  Nie istnieją żadne limity maksymalnie osiąganych dochodów z działalności gospodarczej na emeryturze, których przekroczenie mogłoby powodować zmniejszanie praw emerytów. Z założenia emeryt może osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczeń. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wyjątek stanowią osoby, które miały możliwość skorzystania z tak zwanej wcześniejszej emerytury. Jeżeli wybrały taką opcję, nie powinny jednocześnie zarabiać z dwóch tytułów – wcześniejszej emerytury oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji jeżeli ich dochody osiągną określoną wysokość, będą one zobowiązane do zmniejszania lub zawieszania pobierania emerytury. Z zasad ogólnych wynika, że:

  • jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
  • w przypadku gdy dochód przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – emerytura nie przysługuje wcale.

  Rozpoczęcie działalności dopiero na emeryturze

  Rozpoczęcie prowadzenia działalności dopiero w momencie pobierania emerytury nie różni się zupełnie od normalnej procedury. Wniosek można złożyć w każdym urzędzie gminy, gdzie zostanie potwierdzona tożsamość składającego wniosek. Można również złożyć go w formie on-line, za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jeżeli wnioskodawca nie posiada takowych, może również wypełnić wniosek on-line bez logowania, wydrukować go lub zapamiętać jego numer – a następnie udać się do urzędu, gdzie urzędnik znajdzie wniosek w systemie i go zaakceptuje, sprawdzając jednocześnie dokument tożsamości.

  Działalność gospodarcza na emeryturze a ZUS

  Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Jeśli jednak się na to zdecyduje, możliwe jest opłacanie dobrowolnie składek emerytalnej i rentowej. W działalności gospodarczej na emeryturze nie jest natomiast możliwe opłacanie składki chorobowej oraz Funduszu Pracy.

  Składka zdrowotna to generalnie jedyna składka, której opłacanie jest obowiązkowe w działalność gospodarczej emeryta. Tak jak w przypadku standardowej firmy, jest ona opłacana w wysokości 9% od dowolnej podstawy, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

  Jednocześnie może się zdarzyć, że emeryt skorzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli świadczenie emerytalne przedsiębiorcy nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz:

  • dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, lub
  • podatek opłacany jest w formie karty podatkowej.
  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger