• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet
  pelna-ksiegowosc-spolka-cywilna

  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego albo przez Internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Rejestracja przez Internet to same korzyści:

  • wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją spółki z o.o. dokonywane są za pomocą Internetu;
  • nie jest konieczna wizyta u notariusza, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

  Rejestracja krok po kroku

  Założenie konta użytkownika na portalu S24 oraz stworzenie profilu przedsiębiorstwa.

  Z portalu S24 można korzystać po założeniu konta. Żeby się na nie zalogować, konieczne jest podanie ustalonego loginu oraz hasła. Jako zalogowany użytkownik można tworzyć profile przedsiębiorstw, oraz przeglądać te, do których nadane zostały uprawnienia przez innego użytkownika.

  Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki kierowane są na to konto. Dodatkowo, na podany adres e-mail, kierowane są powiadomienia o nowej korespondencji na portalu S24.

  Rozpoczęcie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  W pierwszej kolejności należy określić indywidulaną i unikatową nazwę spółki. Następnie, po kliknięciu przycisku „zapisz” nastąpi przeniesienie do kolejnego ekranu, w którym znajdują się zakładki niezbędne do rejestracji spółki.

  Znajdują się one po lewej stronie (m.in. Dokumenty, Wnioski, Korespondencja). Po kliknięciu w pierwszą z nich, czyli Dokumenty, pojawi się komplet standardowych dokumentów, których wypełnienie jest niezbędne w celu rejestracji spółki. Konieczne do zarejestrowania spółki dokumenty to umowa spółki i lista wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu kapitału.

  Przechodząc do wypełniania umowy, pojawi się sześć kroków, które należy przejść oraz na końcu zakładka podpisy. W trakcie ich wypełniania konieczne będzie podanie danych wspólników spółki, przedmiot działalności rejestrowanej spółki (wybór odpowiedniego PKD), czy wybrać wariant zbycia udziałów przez wspólników, a także określić sposób reprezentacji spółki i jej organy. Na tym etapie określamy też wartość każdego udziału (musi wynosić co najmniej 50 zł) i ich liczbę, jaką otrzyma każdy wspólnik. Automatycznie przełoży się to na wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł).

  Podpisanie dokumentów i wniosku

  Dokumenty w trybie S24 można podpisać przy użyciu:

  • podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych);
  • podpisu Profilem Zaufanym (aby uzyskać taką możliwość należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego) – sposób przystępny i polecany.

  Umowę spółki podpisują wspólnicy. Z kolei oświadczenie o wniesieniu kapitału, listę wspólników czy wniosek o wpis do KRS podpisuje zarząd spółki. Do zarządu mogą wejść wspólnicy spółki. Wtedy podpisują oni także pozostałe dokumenty, choć już nie jako wspólnicy, a członkowie zarządu.

  W sytuacji konieczności złożenia dodatkowych dokumentów, można je załączyć jako dokument zewnętrzny w formacie PDF, który następnie jest podpisywany jak reszta dokumentów.

  Sytuacja taka będzie miała miejsce np. przy rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników. Konieczne będzie wtedy złożenie dodatkowego oświadczenia obejmującego informację czy spółka jest cudzoziemcem. System S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia.

  Opłacenie wniosku

  Koszty związane z rejestracją uiszczane są za pomocą płatności on-line. System S24 automatycznie przenosi we właściwym momencie do systemu płatności elektronicznych ePłatności, po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków. Po poprawnym dodaniu dokumentów do wniosku o rejestrację oraz jego uzupełnieniu poprzez wskazaniu adresu spółki, właściwego sądu, do którego wniosek jest kierowany i podpisaniu przez właściwe osoby, uaktywni się przycisk „opłać i wyślij”, w który należy kliknąć. Pierwszym ekranem, jaki się pojawi będzie „podsumowanie zapłaty za usługę”. Należy zweryfikować tu dane płatności, dane płatnika oraz dane użytkownika, a jeśli się zgadzają kliknąć „dalej”. Następnie otworzy się zakładka „realizacja płatności”, gdzie będzie wybór sposobu zapłaty przelewem albo kartą płatniczą/kredytową. Po kliknięciu w przycisk „zapłać” system ePłatności przechodzi, w zależności od wybranego sposobu płatności, na kolejne zakładki. Należy postępować zgodnie z instrukcją ePłatności.

  Koszty

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby spółki;
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł płatne na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu;
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.

  Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym

  Opłacony wniosek trafi do wybranego sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki, który powinien rozpatrzeć taki wniosek w terminie jednego dnia od daty wpływu (zwykle zajmuje to około 7 dni).

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger