• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  JPK – Jednolity Plik Kontrolny

  Ministerstwo Finansów wprowadzało od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Co to jest JPK? Co zawiera JPK? Do kiedy składać JPK?

  Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego?

  Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

  Co zawiera JPK? Struktura JPK.

  Jednolity Plik Kontrolny składa się ze struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

  W chwili obecnej wprowadzono najnowszy plik JPK_V7, który składa się z dwóch części. Należy do nich:

  • część ewidencyjna JPK_V7 –zawiera dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Dodatkowo obejmuje szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne;
  • część deklaracyjna JPK_V7 – zawiera dotychczasowe pozycje wynikające z deklaracji, jednak w nieco odmiennej formie.

  Nowa struktura JPK wymusza na przedsiębiorcach oraz księgowych stosowanie szczególnych oznaczeń, które można podzielić na trzy grupy:

  • kody GTU sprzedawanych towarów i usług – podatnik w dokumentach sprzedaży obejmujących niektóre typy towarów lub usług będzie zobligowany do przypisania kodu GTU, tak by część ewidencyjna JPK_V7 odzwierciedlała te informacje;
  • kody procedur transakcji – w przypadku wystąpienia szczególnych transakcji (np. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadzie VAT marża, transakcji z podmiotem powiązanym) na dokumencie zakupu lub sprzedaży należy wykazać ją w części ewidencyjnej JPK_VAT. Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej procedury na księgowym dokumencie. W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste;
  • kody typów dokumentów – oznaczenie opcjonalne dokumentów sprzedaży w ramach części ewidencyjnej JPK_VAT. W przypadku wystąpienia danego typu dokumentu odpowiednio umieszcza się przy nim kod: RO, WEW, FP. W przypadku braku wymienionych oznaczeń pole pozostaje puste.

  Od kiedy i kogo obowiązuje nowy JPK?

  Do rozliczeń za czerwiec 2020 r. włącznie podatnicy VAT w celu rozliczenia z urzędem skarbowym wysyłają tradycyjnie dwa dokumenty:

  • deklarację VAT, tj. VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych),
  • plik JPK_VAT.

  Tymczasem począwszy od rozliczeń za lipiec 2020 r., wszyscy czynni podatnicy VAT (mikro-, małe, średnie i duże firmy) będą zobligowani do składania jednego, nowego pliku JPK_V7, czyli JPK z deklaracją.

  Do kiedy JPK?

  Należy zwrócić uwagę, że bez względu na częstotliwość rozliczenia VAT część ewidencyjna JPK powinna być wysyłana do Ministerstwa Finansów co miesiąc. Natomiast część deklaracyjna – analogicznie do częstotliwości rozliczeń VAT, tzn. w przypadku rozliczenia miesięcznego – co miesiąc, a w przypadku rozliczenia kwartalnego – co kwartał. JPK_V7 za dany okres należy przesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger