• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Kiedy muszę przejść na pełną księgowość?
  pelna-ksiegowosc-od-kiedy

  Obowiązek pełnej księgowości

  Pełna rachunkowość to nie lada wyzwanie, która wymaga wiedzy, czasu oraz skrupulatności w sporządzaniu odpowiednich dokumentów księgowych. Prowadząc rachunkowość musimy spełnić spełnić wymagania narzucone przez ustawodawcę.

  Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są:

  • osoby fizyczne;
  • spółki cywilne osób fizycznych;
  • spółki jawne osób fizycznych;
  • spółki partnerskie.

  Kiedy przechodzimy na pełną księgowość? W momencie osiągnięcia w poprzednim roku przychodu netto powyżej 2 mln euro. W innych przypadkach nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych w nowym roku podstawkowym, zobligowane są złożyć zawiadomienie w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego pod którego podlegają, w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego.

  Pełna księgowość od jakich obrotów

  Pełna księgowość od kiedy obowiązuje? Przedsiębiorcy, których przychód netto w roku poprzednim księgowym wyniósł co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości. Kwota ta przeliczana jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedzającego rok podatkowy, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na obowiązującą w naszym kraju walutę. Prowadzenie pełnej księgowości, jest obowiązkowe w przypadku spółek prawa handlowego (spółki akcyjne oraz spółki z o.o.) oraz spółek osobowych prawa handlowego (spółki komandytowo-akcyjne oraz komandytowe) bez względu na wysokość przychodu netto w poprzedni roku podatkowy.

  Kiedy przechodzimy na pełną księgowość?

  Według obowiązującego prawa podatkowego przejście na pełną rachunkowość jest obowiązkowe po przekroczeniu limitu podatkowego (ustawa o rachunkowości, art. 2 ust. 1 pkt 2). Przejście na inną formę ewidencji następuje wraz z początkiem nowego roku. Należy dopełnić kilka formalności, między innymi sporządzić remanent początkowy. Księgi rachunkowe są prowadzone systematycznie i chronologicznie. Księgi te zawierają opis wszystkich wydarzeń finansowych, które miały miejsce w naszej firmie.

  Limity podatkowe i księgowe

  Zgodnie z ustawą obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto za rok poprzedni wyniosły co najmniej 2 000 000 euro. Kwota ta przeliczna jest na polską walutę (złotówki). W tabeli poniżej można zobaczyć jak zmieniała się ta kwota w ostaniach latach.

   Rok 2016 2017 2018 2019
  Limit EUR 1.200.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
  Limit PLN 5.092.000 8.595.200 8.627.400 8.746.800
  Kurs EUR z dnia 01.10.2015 r. – 4,2437 z dnia 03.10.2016 r. – 4,2976 z dnia 02.10.2017 r. – 4,3137 z dnia 01.10.2018 r. – 4,3734

  Przejście z pełnej księgowości na KPiR

  Kiedy przechodzimy na pełną księgowość Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów jest możliwe dla osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą:

  • indywidualnie,
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych,
  • w formie spółki jawnej osób fizycznych,
  • w formie spółki partnerskiej.

  Których przychód netto w poprzedni roku podatkowym nie wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro (8 595 200 zł). Przyjście na KPiR na swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą uproszczonej księgowości jest to, że prowadzenie takiej rachunkowości jest znacznie prostsza, ale wadą jest, że nie pokazuje dokładnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Przejście z pełnej księgowości na książkę przychodów rozchodów 2019

  Jakie czynności powinniśmy wykonać przechodząc z pełnej rachunkowości na książkę przychodów rozchodów:

  • zamknąć księgi rachunkowe z poprzedniego roku,
  • uzgodnić salda z kontrahentami,
  • sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok,
  • sporządzić spis z natury (tzw. remanent).

  Biuro księgowe Polskiego Instytutu Księgowego pomoże w sporządzaniu potrzebnych dokumentów, służy doradztwem oraz fachową wiedzą. Oferta, którą proponujemy jest rozbudowana. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu poznania oferty. Zaproponujemy korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger