• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Mały ZUS Plus

  Dla kogo jest mały ZUS Plus

  Od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus. Dwa warunki do spełnienia dla Małego ZUSu Plus to:

  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok 2019 nie przekroczyły 120 000 zł
  • prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

  Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości (w 2020 roku jest to 362,34 zł).

  Co ważne Mały ZUS Plus można opłacać również wtedy, jeśli skorzystało się wcześniej z Ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

  Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus

  Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

  Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz okres korzystania z Małego ZUS z 2019 roku.

  Ile wynosi Mały ZUS Plus

  W celu wyliczenia ile wynosi Mały ZUS Plus najlepiej skorzystać z kalkulatora: www.eskladka.pl/Calculator jako że sposób wyliczenia składki wymaga zaokrąglania i najlepiej skorzystać z gotowego narzędzia, które dokładnie poda ile wynosi składka na Mały ZUS Plus.

  Należy porównać otrzymany wynik z kwotą równą 30% minimalnego wynagrodzenia i kwotą równą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa składki, jaka musi zostać zadeklarowana zadeklarujesz, musi mieścić się między tymi dwoma wartościami, czyli:

  • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (czyli w 2020 roku będzie to 780 zł)
  • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2020 roku będzie to 3136,20 zł).

  Jeśli otrzymany wynik jest niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

  Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus

  Z Małego ZUS Plus nie można korzystać, jeśli nie zostaną spełnione podstawowe wymogi dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

  • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystano z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy;
  • spełnione są warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia;
  • rozliczenie następuje na podstawie karty podatkowej i jednocześnie korzystano ze zwolnienia z VAT;
  • podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej
  • w ramach działalności gospodarczej wykonywana jest działalność obejmująca te same zadania, które wykonywane były dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
  • działalność gospodarcza jest prowadzona w pierwszym roku

  Z Małego ZUS Plus nie można również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadzona była działalność w postaci:

  • twórca, artysta
  • osoba wykonująca wolny zawód
  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger