• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Opodatkowanie spółki cywilnej
  podatki spółka cywilna

  Spółka cywilna jest jedną z najprostszych i powszechnych form prowadzenia biznesu w Polsce. Jej założenie nie wymaga wizyty u notariusza. W przeciwieństwie do spółek osobowych i kapitałowych nie posiada osobowości prawnej. Do rozliczania podatku dochodowego są zobowiązani jej wspólnicy. Jak wygląda opodatkowanie spółki cywilnej?

  Spółka cywilna

  Założenie spółki cywilnej nie powinno sprawić wielu problemów. Wiele osób wybiera prowadzenie swojego biznesu jako spółki cywilnej ze względu na jej prostotę. Spółka cywilna musi zostać założona przez minimum dwie osoby (wspólników). Wspólnicy powinni być zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kolejnym krokiem do założenia spółki cywilnej jest spisanie umowy – nie ma tutaj wymogu sporządzenia umowy przez notariusza. Umowa spółki cywilnej jest stosunkowo prosta. Wspólnicy decydują o jej treści, jasno określają cele gospodarcze, nazwę siedziby spółki oraz okres, na jaki zostaje zawarta. Umowa taka może być zawarta również na okres nieokreślony. Powinna również zawierać informacje o włożonych wkładach oraz określenie podziału zysków z prowadzonej działalności. Ustalenie kwestii prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacja to kolejny punkt, który powinien być zawarty w umowie.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Spółka cywilna podatki

  Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Wspólnicy odpowiadają samodzielnie za zobowiązania wobec urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na taką formę prowadzenia spółki mogą wybrać jedną z metod opodatkowania dochodu:

  • opodatkowanie podatkiem liniowym;
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • opodatkowanie według karty podatkowej.

  Każdy ze wspólników może wybrać inną formę opodatkowania, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie formy mogą być zastosowane wspólnie. Przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie jest dopuszczalne, aby część wspólników spółki cywilnej objęta była ryczałtem, a część korzystała z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

  Spółka cywilna VAT

  Inaczej wygląda sytuacja w przypadku podatku VAT. Podatnikiem VAT jest spółka, a nie jej wspólnicy. O statusie podatnika VAT spółki cywilnej przesądza fakt, iż jest ona podmiotem wykonującym działalność zarobkową o określonym celu gospodarczym, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Na fakturach i deklaracji VAT konieczne jest więc posługiwanie się numerem NIP spółki, a nie numerami NIP wspólników. Również na spółce spoczywa obowiązek odprowadzenia tego podatku oraz składanie deklaracji podatkowej. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej traci ona byt prawny a zarazem przestaje być podatnikiem VAT.

  Księgowość spółki cywilnej

  Spółka cywilna może rozliczać się na kilka sposobów. Może wybrać z np. prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość. W przeciwieństwie do innych spółek prawa handlowego, księgowość w spółce cywilnej nie musi być od samego początku jej istnienia prowadzona w formie pełnej księgowość. Po przekroczeniu obowiązujących limitów (2 mln euro przychodu w poprzednim roku podatkowym) spółka cywilna zobligowana jest do prowadzenie pełnej rachunkowości. Również w przypadku, gdy wspólnikiem spółki będzie osoba prawna (np. spółka kapitałowa) to spółka od początku swojej działalności zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość, bez względu na osiągane przychody. Prowadzenie pełnych ksiąg jest bardziej skomplikowane i wymaga większej skrupulatności niż prowadzenie uproszczonej księgowości. Z drugiej strony pełna księgowość jest dokładniejsza i daje możliwość poznania kondycji finansowej spółki. Samodzielne prowadzenie pełnej rachunkowości może być trudne i wymaga odpowiedniej wiedzy. W tym przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia biura księgowego. Polski Instytut Księgowy oferuję prowadzenie pełnej księgowości dla spółki cywilnej.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger