• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Pełna księgowość krok po kroku

  Często pada pytanie dotyczące pełnej rachunkowości i na czym polega pełna księgowość. W tym artykule postaramy się nieco przybliżyć ten temat, wyjaśnimy również zasady dotyczące limitów. Poniżej przedstawiamy pełną księgowość krok po kroku. Określimy również kto zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Co to jest pełna księgowość?

  Każdy przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do prowadzenie księgowości. Księgowość możemy rozróżnić na pełną i uproszczoną. Uproszczoną mogą stosować mikro i mali przedsiębiorcy, których przychód netto w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył limitu. Pełna rachunkowość dla spółki jest bardziej złożona i skomplikowana. Pełna księgowość to jednak idealne narzędzie efektywnego zarządzania firmą i sprawdzania kondycji finansowej. Dzięki stałemu monitorowaniu wpływów i kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa można dokonać bardzo dokładnej analizy finansowej. Kiedy pełna księgowość jest wymagana? Pełna rachunkowość wymagana jest w przypadku przekroczenia limitu pełnej księgowości lub w przypadku prowadzenia m.in. spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej czy spółki komandytowo-akcyjnej.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Pełna księgowość – zasady

  Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości na:

  • osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą),
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie.
  Obecnie limit pełnej księgowości wynosi ponad 8 500 000 zł

  Limit pełnej księgowości

  Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniosła co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro czyli ponad 8 500 000 zł. Przeliczenie wartości z euro na polską walutę odbywa się pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego zgodnie ze średni kursem ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Limit ten co jakiś czas ulega zwiększeniu (poprzednio limit wynosił 1 200 000 euro). Przedsiębiorstwa, które nie osiągnął limitu mogą korzystać zarówno z uproszczonej księgowości (np. z Księgi Przychodów i Rozchodów) lub dobrowolnie przejść na prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

  Prowadzenie pełnej księgowości

  Prowadzenie pełnej księgowości oznacza dla przedsiębiorcy większą ilość obowiązków. Po za prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani jesteśmy również do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Konieczność szczegółowego dokumentowania każdej przepływającej złotówki może być kłopotliwe i wymagać znacznego nakładu pracy. Jednak plusem prowadzenia pełnej rachunkowości jest to, że doskonale znamy obraz finansowy naszej firmy, co pozwala na dokładne przeanalizowanie przepływu środków pieniężnych. Dzięki temu, możemy właściwie planować kolejne działania i inwestycje. Księgowość dla spółek, które planują inwestycje jest doskonałym rozwiązaniem – pozwala na dokładne przeanalizowanie sytuacji i podjęcia dalszych kroków inwestycyjnych.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do:

  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • tworzenia rachunków zysków i strat,
  • wykazu składników aktywów i pasywów,
  • prowadzenia ksiąg głównych,
  • prowadzenia ksiąg pomocniczych.

  Pełna rachunkowość w firmie

  Polski Instytut Księgowości zajmuje się prowadzeniem pełnej rachunkowości zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych, spółek jawnych czy spółek partnerskich. Nasza oferta biura księgowego obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące ewidencjonowania przychodów i wydatków (przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku CIT i VAT, sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji ZUS, doradztwo).

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger