• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Pełna księgowość w firmie handlowej
  pelna-ksiegowosc-firma-handlowa

  Firma handlowa, w zależności od swojej formy działalności gospodarczej, wielkości i przychodu rocznego może prowadzić księgowość uproszczoną albo stoi przed wymogiem prowadzenia pełnej księgowości. Co tego rodzaju działania obejmują w praktyce i kiedy obowiązuje konkretny typ księgowości? Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione poniżej.

  Księgowość w firmie handlowej

  Uproszczona księgowość to taka, która może być prowadzona przez określone podmioty prawne (m.in. spółki: jawne, partnerskie, cywilne), a także firmy handlowe, których obroty ze sprzedaży nie przekroczyły określonego prawnie limitu. Tego typu księgowość, która może być prowadzona samodzielnie albo przez wyspecjalizowane podmioty (biuro księgowe), będzie obejmować szereg mniejszych i większych działań, to znaczy:

  • wybór odpowiedniej, a więc najbardziej opłacalnej w konkretnym przypadku formy opodatkowania;
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a więc umieszczanie w niej ewidencji zdarzeń gospodarczych;
  • ewidencję rozrachunków;
  • prowadzenie rejestrów VAT, a także rejestru środków trwałych i amortyzacji;
  • naliczanie podatków (PIT i VAT) i sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie spraw związanych z ZUS i przekazywanie należności do urzędu skarbowego.
  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Prowadzenie księgowości w firmie handlowej

  Aby korzystać z księgi przychodów i rozchodów (albo z innej formy) uproszczonej księgowości roczny przychód firmy nie można przekraczać kwoty dwóch milionów euro (na rok 2019 był to pułap 8 559 000 złotych). Kiedy się go przekroczy, zobowiązaniem staje się prowadzenie pełnej księgowości. Tak jak w innych przypadkach, tak i pełna księgowość w firmie handlowej jest rozbudowaną i szczegółową formą rozliczania się z przychodów. W przeciwieństwie do księgowości uproszczonej tutaj niemal każde zdarzenie gospodarcze w przedsiębiorstwie musi zostać odpowiednio zewidencjonowane. Muszą być tutaj prowadzone pełne księgi rachunkowe, w skład których wchodzą: księga główna, dzienniki, księgi pomocnicze, zestawienia dotyczące obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych, a także inwentarz, to znaczy wykaz składników aktywów i pasywów. Prowadzenie pełnej księgowości w firmie handlowej jest zadaniem trudnym, dlatego należy powierzyć je specjalistom. Pełne usługi księgowe dla firm handlowych będą obejmować prowadzenie wymienionej wcześniej dokumentacji. Będzie to jednak również:

  1. Ewidencja zakupu. To obowiązek dla podatników VAT. Ewidencja ta jest podstawą do obliczenia i wykazania zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy. Ujęciu w rejestrze podlegają wszystkie faktury. Tak więc, otrzymywane od sprzedawcy i zaksięgowane w ewidencji faktury zakupu stają się tutaj podstawowym dokumentem stwierdzającym nabycie danego towaru. Tego rodzaju ewidencja umożliwia organom podatkowym przeprowadzenie weryfikacji poprawności rozliczenia.
  2. Ewidencja sprzedaży. To dokumenty, które obejmują właściwie rozpisane przychody firmy. Wszystkie wpisy w ewidencji sprzedaży muszą być dokonywane: w porządku chronologicznym. w oparciu o odpowiednie dokumenty. Takimi dokumentami będą: rachunki, faktury VAT, dokumenty celne, noty korygujące albo dowody wewnętrzne (w sprzedaży bez faktury). Nie może tutaj dochodzić do błędów, jakimi są nierzetelne ewidencjonowanie sprzedaży nieudokumentowanej i nieprawidłowe prowadzenie ewidencji w punkcie handlowym. Każda
   ewidencja sprzedaży powinna zawierać co najmniej kolejny numer wpisu, datę uzyskania przychodu (szczególnie jeśli nie jest udokumentowany fakturami czy rachunkami), a także kwotę tego przychodu.
  3. Zobowiązania i należności. Kontrola sytuacji, w których moment realizacji umowy dotyczącej sprzedaży albo zakupu towarów i usług nie pokrywa się z momentem zapłaty za nie. Tutaj księgowość umożliwia przedsiębiorcy dostęp do informacji na temat faktur niepłaconych przez odbiorców, a także faktur do zapłaty.
  4. Pomoc związana ze sprzedażą towarów za granicę. Obejmować będzie ona (zgodne z prawem wypełnianie dokumentów) oraz doradztwo w wyborze odpowiedniej stawki VAT.

  Jak wiec widać, pełna księgowość jest rozbudowaną formą ewidencji przychodów i rozchodów. Pozwala tym samym na optymalne planowanie poczynań firmy oraz na przewidzenie kwestii podatkowych.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger