• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Pełna księgowość w firmie transportowej
  pelna-ksiegowosc-firma-transportowa

  Firmy transportowe, tak jak inne przedsiębiorstwa, mają obowiązek prowadzenia księgowości. Wszystkie tego typu sprawy formalne dotyczą wielu aspektów, najlepiej więc, kiedy są prowadzone przez profesjonalistów (np. przez biuro rachunkowe). Na jakich zasadach opiera się prowadzenie księgowości w firmie transportowej? O tym poniżej.

  Księgowość w firmie transportowej

  Jest to zadanie niełatwe, ponieważ pełna księgowość firm transportowych obejmuje wiele działów związanych ze specyfiką prowadzenia tego rodzaju przedsiębiorstwa. Wybrane biuro rachunkowe będzie musiało dopasować swoje usługi do potrzeb konkretnego klienta. Zakres działań w pełnej księgowości firmy transportowej obejmować będzie między innymi:

  1. Ewidencję czasu pracy – wszystkich kierowców i pozostałych pracowników firmy. Dzięki temu każdy pracodawca będzie mógł na bieżąco sprawdzać sytuację w przedsiębiorstwie, a to pomoże we wprowadzaniu takich zmian, które będą pomocne w zwiększaniu obrotów. Niekiedy będzie to niemożliwe, ale i tak tego rodzaju usługi księgowe pomogą w znajdowaniu rozwiązań wpływających na lepsze funkcjonowanie firmy na rynku. Ewidencja czasu pracy jest niezbędna także w celu naliczania wynagrodzenia i dodatków pieniężnych. Dane są tutaj uzyskiwane przede wszystkim z: kart kierowcy, wykresówek i tachografów.
  2. Obowiązki związane z działaniami podatkowymi i sprawozdawczymi, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu optymalizacji podatkowej.
  3. Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa.
  4. Przygotowywanie raportów kosztów. Księgowość objąć musi również regularnie udostępniane informacje o strukturze kosztów: razem z podziałem na konkretne auta i kierowców. Tego rodzaju kompleksowa informacja pozwali określić samemu przedsiębiorcy takie elementy jak: średnie zużycie paliwa i rentowność pojazdu. Będzie też wskazówką, którzy z kierowców generują zbędne koszty (umożliwi to podejmowanie skutecznych decyzji mających na celu optymalizację działań).
  5. Nadzór nad dokumentacją. Księgowość zajmie się wypełnianiem i wysyłaniem (do odpowiednich organów) dokumentacji: podatkowej, inwestycyjnej oraz budżetowej i dokumentów do kontroli.
  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Prowadzenie księgowości w firmie transportowej

  Biuro księgowe prowadzące pełną księgowość firmy transportowej oprócz wyżej wymienionych obowiązków, w tym przede wszystkim zajmowania się dokumentacją związaną z podatkami i odpowiednimi rozliczeniami, może pomóc firmom działającym na gruncie międzynarodowym w ubieganiu się o zwrot podatku VAT – naliczonego w państwach Unii Europejskiej. Zakup paliwa czy opłaty drogowe to koszta, które mogą zawierać od 15 do nawet 27 procent podatku VAT. Warto więc zadbać o jego zwrot, choć procedura jest dość skomplikowana, ponieważ każde z państw ma nieco inne wymagania co do dokumentacji. Księgowość to także działania związane z analizą dotacji unijnych, na które może obecnie liczyć branża transportowa (w związku z licznymi programami i funduszami unijnymi, jakie są obecnie oferowane polskim firmom transportowym). Biura księgowe pomogą we wszystkich problemach i niezrozumiałych kwestiach prawnych, związanych właśnie z tym tematem. Będą też prowadzić niezbędną i pełną dokumentację. Dzięki temu firma będzie w stanie uzyskać dotacje unijne przeznaczone na przedsiębiorstwa związane z usługami transportowymi. Biuro księgowe zajmie się także przygotowywaniem dokumentów koniecznych do zwrotu VAT-u. Usługi będą obejmować także tworzeniem deklaracji do urzędu skarbowego i obsługę związaną z korespondencją z instytucjami takimi jak: ZUS, PFRON, PIP, ITD. Obsługa firm transportowych w zakresie pełnej księgowości obejmie też rozliczenia delegacji krajowych oraz zagranicznych wraz z ryczałtami za noclegi, comiesięczne raporty, reprezentowanie przedsiębiorstwa w czasie kontroli PIP oraz ITD. Wszystko to sprawi, że właściciel oraz kierowcy firmy transportowej będą mogli przeznaczyć całą swoją uwagę wykonywaniu własnych obowiązków, bo pełna księgowość, czyli sprawy podatkowe i finansowe będą wykonywane przez profesjonalistów.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger