• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Podatki w spółce z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Żeby założyć spółkę z o.o. nie trzeba dysponować dużym kapitałem początkowym, wystarczy kapitał rzędu 5000 zł. Dodatkowy atutem takiej spółki jest to, że udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jak wygląda opodatkowanie spółki z o.o.?

  Spółka z o.o. podatki

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Spółka ta posiada osobowość prawną, posiada również swój numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest więc odrębnym bytem prawnym od swoich udziałowców. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Płaci podatek CIT od zysku w wysokości 19% lub 9% w przypadku obniżonej stawki CIT. Podatek CIT płacony jest od dochodu, a dochód to, przychody, które wcześniej zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać jednak wszyscy podatnicy. Prawo do zastosowania 9% stawki podatku CIT mają podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty przychodu 1,2 mln euro wyrażonej w polskiej walucie. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaca natomiast wspólnicy, który zostały wypłacone dywidendy. W tym przypadku podatek wynosi 19%.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Spółka z o.o. opodatkowanie CIT 9%

  Od 1 stycznia 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku: 19% oraz obniżona stawkę w wysokości 9%. Z obniżonej postaci podatku mogą skorzystać podatnicy, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro. Przeliczanie tej kwoty na złotówki dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Po przekroczeniu tej wartości, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału (w zależności od wybranego sposobu rozliczeń z urzędem skarbowym), podatnicy są obowiązani do stosowania stawki w wysokości 19%. Z obniżonego podatku CIT skorzystają jednak tylko podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego). Istniej również ograniczenie dotyczące możliwości stosowania obniżonej stawki które są określone w ustawie CIT (art. 19 ust. 1a).

  Spółka z o.o. a podatek dochodowy

  Podstawowym minusem tej formy prawnej jest tak zwane podwójne opodatkowanie. Najpierw spółka rozlicza podatek CIT od wyprawowanego dochodu, a następnie wspólnicy muszą zapłacić podatek PIT od wypłaconej dywidendy. Można jednak zminimalizować skutki podwójnego opodatkowania. Zminimalizowanie sutków podwójnego opodatkowania możliwe jest między innymi poprzez stosowanie wynajmu powierzchni (biuro, lokal, magazyn), powierzenie obowiązków prezesa, czy wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Kolejną możliwością minimalizacji skutków podwójnego opodatkowania jest zastosowanie umowy o dzieło dla wspólników zamiast wypłat dywidendy. Optymalizacja podatkowa przynosi wymierne korzyści, ale przed jej zastosowaniem należy dokonać gruntownej analizy sytuacji. Biuro księgowe PIK może pomóc w analizie i przygotowaniu odpowiedniej optymalizacji, aby zminimalizować skutki podwójnego opodatkowania w spółce z o. o. Biuro podda analizie sytuację danej spółki i zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – księgowość

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Pełna rachunkowość to rozbudowany, precyzyjny oraz dość skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Pełne księgi spółki można prowadzić samodzielnie, ale wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy oraz skrupulatności. Powierzenie tego zadania biuru księgowemu pozwoli oszczędzić czas i pieniądze oraz pozwoli na kontrolę finansową własnego przedsiębiorstwa. Dzięki tej usłudze wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem księgowości zostaną przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz w wyznaczonym terminie przez urzędy.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger