• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Prosta spółka akcyjna
  prosta-spolka-aukcyjna

  Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstała już wiele lat temu i od tamtej pory jej zasady przestały odpowiadać zmianom jakie pojawiają się w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego też podjęto kroki, by prawo spółek dostosować do wyzwań współczesnego świata. Tak powstał projekt prostej spółki akcyjnej.

  Obecne problemy ze spółkami

  Od wielu lat w Polsce dwoma najważniejszymi formami biznesu były spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Założenie tej pierwszej jest dostępne niemal dla każdego i można to zrobić nawet przez Internet. Natomiast powołanie do życia spółki akcyjnej wymaga dużego zaplecza prawnego, organizacyjnego oraz finansowego. Dużą wadą spółki z o.o. jest to, że nie zapewnia ona zbyt wielkiej elastyczności w prowadzeniu biznesu. Choć dość łatwo się ją zakłada to później do dokonywania większości zmian nie wystarczy Internet, ale niezbędny będzie notariusz. Problematyczne w spółkach akcyjnych jest zaś to, że struktura udziałowców może zmieniać się niemal każdego dnia (np. za pośrednictwem giełdy). Aby ułatwić prowadzenie biznesu, zaplanowano więc wprowadzenie prostej spółki akcyjnej, która będzie pozwalała na łatwe inwestowanie w spółkę i której założenie nie będzie tak skomplikowane, jak w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Prosta spółka akcyjna projekt – na czym się opiera?

  Projekt prostej spółki akcyjnej (która może okazać się doskonałym rozwiązaniem np. dla startupów) zakłada, że dzięki swojej formie zmniejszy ona trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej czy też pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do jej prowadzenia. Plan dotyczący prostej spółki akcyjnej zakłada brak barier wejścia (będzie to symboliczne 1 zł kapitału na start) oraz dwie możliwości rejestracji: tradycyjną i elektroniczną, która jest szybka i może odbyć się w 24h (przy użyciu specjalnego formularza). W prostej spółce akcyjnej występować będzie duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania. Podjęte zostaną też działania mające na celu maksymalnie wykorzystanie kapitału ludzkiego (w tym akcji za pracę i usługi). Dużym udogodnieniem będzie także uproszczenie oraz elektronizacja procedur, ponieważ pojawi się możliwość podejmowania uchwał przy pomocy poczty elektronicznej lub wideokonferencji. Struktura organów spółki będzie nieskomplikowana i elastyczna (brak obligatoryjnej rady nadzorczej, możliwość powołania rady dyrektorów). Kapitał zakładowy nie będzie „zamrożony”, co ułatwi dysponowanie środkami spółki. Będzie jednak istniał obowiązek dbania o wypłacalność spółki i o te środki, które zapewniać będą ochronę jej wierzycielom. Wśród zalet można wymienić także to, że w takiej formie działalności gospodarczej występować będzie uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy (prowadzony przez notariusza lub firmę inwestycyjną), a do jego prowadzenia dopuszczane będzie wykorzystanie blockchainu. Wybór prostej spółki akcyjnej będzie skutkował także tym, że nie będzie miała ona statusu spółki publicznej, a co za tym idzie związanych z nią restrykcyjnych obowiązków. Dzięki temu akcje spółki nie będą notowane na giełdzie, a zarazem będzie występowała możliwość przekształcenia prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną (jeżeli będzie chciało się wejść na giełdę). Plan zakłada także uproszczony sposób likwidacji prostej spółki akcyjnej. Nie będzie to proces długotrwały. Możliwe będzie także rozwiązanie spółki bez likwidacji – a poprzez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

  Prosta spółka akcyjna od kiedy będzie można ją zakładać?

  Wiele osób zastanawia się nad nową formą prawną, jaką jest prosta spółka akcyjna kiedy będzie można ją zakładać. Odpowiedź brzmi od 1 marca 2020 roku. Wtedy to zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tego rozwiązania dla biznesu. Jak wskazuje sama nazwa, będzie to rozwiązanie prostsze niż te dostępne dotychczas, a do jej założenia wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Ta nowa forma prawna będzie także otwarta na najnowocześniejsze technologie, zarządzanie przez Internet i wykorzystanie blockchainu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Prostą spółkę akcyjną łatwo też będzie przekształcić lub zlikwidować.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger