• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Rozliczenia VAT w Unii Europejskiej

  Czynny podatnik VAT UE – kim jest?

  Do podatników VAT-UE należą generalnie przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje handlowe z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej. Jeśli zatem w ramach prowadzonej działalności dochodzi do:

  • Zakupu towarów, środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych z UE;
  • Sprzedaży towarów do UE;
  • Zakupu usług z UE lub
  • Dostawy usług do UE

  nalży dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE.

  VAT-UE a VAT krajowy

  Rozpatrując definicję podatnika VAT-UE warto zwrócić uwagę, że nie zawsze jest on tożsamy z podatnikiem VAT krajowym. Zgodnie z przepisami, rejestracji jako podatnik VAT UE może dokonać zarówno podatnik VAT czynny, jak i podatnik, który w krajowym obrocie korzysta ze zwolnienia z VAT.

  Podatnik VAT czynny, który chciałby przeprowadzić transakcję z kontrahentem z Unii Europejskiej, będzie miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE. Natomiast w przypadku podatnika zwolnionego z VAT w Polsce mogą pojawić się przypadki, kiedy rejestracja do VAT UE nie będzie konieczna.

  Obowiązki podatnika VAT- UE

  Status podatnika VAT-UE wiąże się z następującymi obowiązkami:

  • Dokonanie rejestracji jako VAT-UE;
  • Stosowanie prefiksu PL przed NIP na fakturach dla kontrahentów z UE oraz innych dokumentach, dotyczących tych transakcji;
  • Składanie odpowiednich dokumentów – (VAT-UE, VAT-8, VAT-9M)

  VAT w Unii Europejskiej

  Podatek od wartości dodanej (VAT) to podatek konsumpcyjny pobierany od prawie wszystkich towarów i usług nabywanych i sprzedawanych do celów użytkowych i konsumpcyjnych w UE.

  W UE obowiązują standardowe przepisy dotyczące podatku VAT, ale ich stosowanie może się w praktyce różnić w zależności od kraju UE. W większości przypadków trzeba zapłacić VAT od wszystkich towarów i usług na wszystkich etapach łańcucha dostaw, w tym od sprzedaży konsumentowi końcowemu. Obejmuje to proces produkcji od początku do końca, m.in. zakup komponentów, transport, montaż, zaopatrzenie, ubezpieczenie i dostawę do konsumenta końcowego.

  Kiedy jest naliczany VAT?

  W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE VAT jest naliczany od większości transakcji sprzedaży i zakupu towarów w UE. W takich przypadkach VAT jest naliczany i należny w kraju UE, w którym towary są konsumowane przez konsumenta końcowego. Podobnie podatek VAT nalicza się od usług świadczonych w poszczególnych krajach UE.

  VAT nie jest pobierany w przypadku eksportu towarów do krajów spoza UE. W takich przypadkach VAT jest naliczany i należny w kraju przywozu, dlatego osoba będąca eksporterem nie musi deklarować VAT. Niemniej jednak przy eksporcie towarów trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające, że towary zostały wywiezione poza UE. Jako tego rodzaju dowód można przedłożyć organom podatkowym kopię faktury, dokument przewozowy lub wpis w ewidencji celnej dotyczący importu.

  Przedstawienie takiego dowodu będzie konieczne, aby można było w pełni odliczyć wszelki należny podatek VAT zapłacony w ramach wcześniejszej powiązanej transakcji, która doprowadziła do eksportu. Niepełna dokumentacja może oznaczać, że nie uzyskasz prawa do zwrotu VAT przy eksporcie towarów.

  Stawki VAT W UE

  Jeżeli firma ma siedzibę w UE, obowiązki podatnika w zakresie VAT są różne i zależą od tego, w jakim kraju dokonuje się zakupów towarów lub do jakiego kraju sprzedawane są towary i czy prowadzony jest handel towarami czy usługami.

  Na przykład jeżeli dokonywana jest sprzedaż produktu firmie, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE prowadzącym działalność w innym kraju UE, nie pobiera się podatku VAT od takiej sprzedaży. Jeżeli ten sam produkt sprzedawany jest konsumentowi końcowemu w UE, konieczne może okazać się pobranie VAT-u według stawki obowiązującej w kraju konsumenta.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger