• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Tarcza antykryzysowa (cz. 2) – bezpieczeństwo pracowników

  Zapisy tarczy antykryzysowej uwzględniają także propozycje ochrony dla pracowników. Czego możemy się spodziewać i na co możemy liczy? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

  Dopłaty dla pracowników

  Zaczniemy od dobrej wiadomości dla wszystkich pracowników, którzy stresują się obniżonym przez szefa wymiarem czasu pracy, a co za tym idzie – niższym wynagrodzeniem. Na początek: gratulujemy – fakt, że udało Ci się uniknąć utraty pracy już można uznać za powodzenie. Docierają do nas bowiem informacje, że do końca roku może stracić pracę aż milion pracowników (to oczywiście czarny scenariusz). Ale wracając do tematu. Ze względu na przestój ekonomiczny (odczuwalny spadek obrotów o co najmniej 15%), pracodawca może obniżyć wynagrodzenie i wymiar czasu pracy.

  Nie ma pełnej dowolności w wyborze opcji. Są tylko dwie możliwości:

  • jeśli firma, mimo zauważalnych strat nadal prowadzi swoją działalność – w tym przypadku istnieje możliwość obniżenia czasu pracy i wynagrodzenia o 20 %. 
  • firma zaprzestała prowadzenia działalności – jeżeli w takiej sytuacji, pracodawca zdecyduje się nie zwalniać pracowników, może obniżyć ich pensje o 50% 

  W powyższych przypadkach otrzymacie jednak dopłatę z Rządu, która złagodzi Waszą stratę. Państwo dopłaca połowę obniżonej pensji (maksymalnie około 2500 zł) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oznacza to, że na Twoje wynagrodzenie złożą się po połowie szef i Rząd (pensja nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 2600 zł)

  Niestety nie wszyscy mogą na to liczyć. Wspomniana dopłata nie może być wyższa niż 40% średniego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym kwartale 2020 roku. Oficjalne informacje w tej sprawie GUS publikował zazwyczaj w połowie maja… stąd obawa, że wspomniane dopłaty pojawią się z opóźnieniem.

  Pracownik nie może też zarabiać więcej niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – obecnie jest to kwota 10 454 zł.

  Dofinansowanie ma przysługiwać przez 3 miesiące, choć istnieje możliwość wydłużenia tego okresu w razie stwierdzenia takiej potrzeby. 

  Co zrobić aby otrzymać dopłatę?

  Aby otrzymać takie wsparcie pracodawca musi złożyć wniosek do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (najlepiej w formie elektronicznej) 

  Jest jeszcze jeden wymóg. Powyższe będzie możliwe jeśli pracownik objęty jest układem zbiorowym lub porozumieniem ze związkami zawodowymi. Nie można bowiem obniżyć pensji bez zgody pracownika. Przy zgodzie indywidualnej konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy za porozumieniem stron. W przypadku braku zgody… właściwie pozostanie już tylko przyjęcie wypowiedzenia. Raczej nie ma innej opcji na przetrwanie tego kryzysu.

  Do tej pory złożono już ponad 5000 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  skontaktuj się z nami

  Świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

  Jeśli jesteś zatrudniony na umowę zlecenie lub o dzieło, możesz także liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości około 2080 zł.

  Zasiłek postojowy, bo o nim mowa stanowi wartość netto. Nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. 

  ZUS realizuje wypłaty na wskazane we wniosku konto bankowe. Co ważne – wniosek musi zostać złożony przez Twojego zleceniodawcę. Będzie więc trzeba zwrócić się w tej sprawie do swojego przełożonego. Jeśli wykonujesz kilka umów cywilnoprawnych, każdy zleceniodawca składa odrębny wniosek. Po Twojej stronie leży natomiast złożenie Oświadczenia, w którym potwierdzisz, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz uwzględnisz kwotę przychodów z innych umów. Będzie trzeba także dołączyć kopie umowy cywilnoprawnej.

  Wniosek można złożyć online, wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w odpowiedniej placówce ZUS.

  Mogą ubiegać się o niego osoby, które zawarły umowę przed 1 lutego 2020 roku o ile nie wykonują umowy (w całości lub części) z powodu przestoju, a wartość przychodu za poprzedni miesiąc nie przekroczyła 15 681 zł (czyli 300% przeciętnego wynagrodzenia). 

  Jeśli wykonujesz kilka umów cywilnoprawnych, a łączne przychody za miesiąc poprzedzający ten, w którym składasz wniosek wynoszą do 1299,99 zł (czyli mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) – otrzymasz świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

  Zasiłki dla pracowników

  Jeżeli posiadasz dziecko poniżej 12 roku życia lub opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością, możesz skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z powodu wprowadzonych obostrzeń żłobki, przedszkola i szkoły zostały zamknięte do odwołania… jest to zatem bardzo potrzebne rozwiązanie.

  Rodzice, którzy skorzystali wcześniej z takiego zasiłku będą musieli ubiegać się o wydłużenie tego okresu o kolejne 14 dni.

  Co ważne: zasiłek ten nie wliczy się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego działającego na ogólnych zasadach.

  Aby skorzystać z takiego wsparcia, musisz złożyć stosowne oświadczenie bezpośrednio u swojego pracodawcy. Ten składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej ZUS.

  Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki. Otrzymujemy wówczas 80% wynagrodzenia.

  Mogą z niego skorzystać oboje z rodziców. Zasiłek otrzyma ten z rodziców, który wystąpi o opiekę w danym czasie. 

  Zasiłek nie zostanie przyznany, jeżeli jeden z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy np. korzysta z urlopu bądź jest bezrobotny.

  Przedłużenie legalnego pobytu

  Tarcza antykryzysowa uwzględniona także w swoich zapisach założenia dotyczące obcokrajowców. Mają obowiązywać jeszcze 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

  Przede wszystkim wydłużono terminy wiz pobytowych i zezwoleń na pracę oraz czas na składanie wniosków o legalizację pobytu i opuszczenia terytorium Polski czy dobrowolnym powrotem do kraju.

  Spowodowane to było koniecznością czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi w Urzędach.

  Obcokrajowcy mogą zatem posługiwać się “przeterminowanymi” dokumentami do czasu, aż możliwe będzie wydanie nowych. Dotyczy to oczywiście tylko tych sytuacji, w których termin ważności dokumentu minął w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (czyli od dnia 14 marca 2020). Przedłużenie legalności dokumentów następuje automatycznie. Ani cudzoziemcy ani ich pracodawcy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań z tym związanych.

  Drodzy pracodawcy. Musicie pamiętać, że we wspomnianym czasie nie można zmieniać określonych do tej pory warunków pracy. Szczególnie skracać jej wymiar czy wysokość określonego wcześniej wynagrodzenia. Nie zmieniają się także zasady postępowania w przypadku chęci zatrudnienia nowego pracownika-cudzoziemca.

  Ważne: Przepisy te dotyczą tylko legalnego pobytu i pracy w Polsce. W przypadku upływu ważności dokumentów, nie będzie można podróżować po innych krajach Unii Europejskiej.

  Zmiana terminu dla PIT

  W związku z obecną sytuacją wydłużono także termin składania deklaracji i płatności podatku. Mamy na to czas do końca maja (a nie jak do tej pory do końca kwietnia)

  W zasadzie nie jest to nowy termin, tylko akceptacja opóźnienia w danym czasie. Musimy liczyć się z tym, że wypełniając PIT po 30 kwietnia możemy nie mieć możliwości wyboru organizacji, na którą chcemy przekazać swój 1% podatku.

  Tu także istotna uwaga dla pracodawców – wszelkie zaliczki pobrane z wynagrodzeń za marzec i kwiecień podlegają wpłacie do końca maja 2020.

  Drodzy czytelnicy – dajcie znać, jeśli któryś z tematów szczególnie Was zainteresował. Zachęcamy także do śledzenia naszego bloga. Na bieżąco aktualizujemy najbardziej interesujące Was treści.

  Jeżeli prowadzicie działalność i gubicie się już w tych wszystkich ustaleniach, działaniach, terminach – możemy Was w tym wyręczyć. Zapraszamy do kontaktu.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger