• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Wzrost składek ZUS

  Kolejne podwyżki składek ZUS od nowego roku

  Rok 2019 nie zostanie raczej przywitany przez przedsiębiorców z entuzjazmem. Składki ZUS od nowego roku zostaną podwyższone. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zapłaci na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 7,3 % wyższe składki, niż w roku bieżącym.

  Od stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone poważne zmiany w systemie pobierania opłat przez ZUS. Najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, za to ich danina będzie zależeć od wysokości przychodów przedsiębiorstwa. Do takich firm zaliczają się podmioty, które w roku 2018 osiągną przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Przedsiębiorstwa, które przekroczą ten próg, zapłacą składki według dotychczas obowiązujących zasad i niestety, dodatkowo, zobowiązania podatkowe wobec ZUS zostaną ponownie podwyższone.

  Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zmianę formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na Spółkę z o. o. która w dużym stopniu jest wspierana przez nasze Państwo. Pozwala na uniknięcie płacenia składek ZUS, oraz cechuje się niższymi podatkami, w chwili obecnej podatek CIT w Sp.z o. o. wynosi 15%, jednak premier Morawiecki zapowiedział jego obniżenie do 9%. Więcej na temat Spółek z o. o. znajdziecie Tutaj.

  Podwyżka składek ma związek z projektem założeń dotyczącym budżetu na rok 2019. Projekt opublikowany przez Ministerstwo Finansów zakłada, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kolejnym roku wyniesie 4765 zł. Jest to poziom znacznie wyższy niż w bieżącym roku. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie sięga poziomu 4443 zł. Liczby te mają tutaj znaczenie, gdyż podstawa składek ZUS będzie przeliczana jako 60%, względem przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 r. wyniesie 2859 zł. Kwoty jakich zażąda od przedsiębiorców Państwo nie wydają się być zbyt optymistyczne, jednak nie wielu przedsiębiorców, zakładając działalność, zdaje sobie sprawę z możliwości założenia firmy bez ZUSu. ZUS potwierdził ten fakt wydając Interpretację, dostępna do pobrania Tutaj.

  Duży wzrost podstawy opodatkowania oznacza także gwałtowny wzrost składek na rzecz ZUS, w roku 2019, które prezentują się w następujący sposób:

  • Składka emerytalna – 558,08 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 37,72 zł)
  • Składka rentowa – 228,72 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 15,46 zł)
  • Składka chorobowa – 70,05 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 4,74 zł)
  • Składka wypadkowa – 47,75 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 3,23 zł)
  • Składka na fundusz pracy – 70,05 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 4,74 zł)
  • Łącznie (bez składki zdrowotnej) – 974,65 zł (wzrost w stosunku do bieżącego roku – 65,89 zł)

  Z zestawienia wynika, że składki zostaną podwyższone o 7,3 % względem 2018 r.

  To niestety nie wszystko. Nie jest jeszcze wiadome ile wyniesie składka zdrowotna po wprowadzeniu nowej podstawy. Wysokość tej składki kalkulowana jest w inny sposób niż pozostałe – według innego wskaźnika, który zostanie opublikowany dopiero w styczniu 2019 r. Spekulując, na podstawie zmian wprowadzonych w poprzednich latach, możemy założyć, że łączna kwota składek ZUS w 2019 r. wyniesie ok. 1320 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 100 zł. Takie podwyżki dotkną każdego przedsiębiorcę osiągającego dochód powyżej 63 tys. zł rocznie, chyba że zdecydują się na założenie przedsiębiorstwa bez ZUSu.

  Zobowiązania nowych przedsiębiorców wobec ZUS

  Wyżej wymienione informacje dotyczyły firm, które już działają na rynku. Wzrost składek nie ominie również nowych firm. Rząd zakłada także podwyżkę płacy minimalnej, co przełoży się na podstawę obliczania preferencyjnych składek dla nowych przedsiębiorców, gdyż ulgowe składki dla nowych firm zależą właśnie od minimalnego wynagrodzenia. W roku 2019 pensja minimalna wzrośnie do poziomu 2220 zł. W porównaniu do roku bieżącego jest to wzrost o 120 zł, czyli 5,7%, o taki procent więc zostaną podwyższone ulgowe składki dla nowych przedsiębiorców.

  Obecnie podstawę składek ZUS dla nowych firm oblicza się jako 30% wynagrodzenia minimalnego. W tym momencie taka podstawa znajduje się na poziomie 630 zł. Z tego wynika, że ulgowa składka dla przedsiębiorców-nowicjuszy wynosi obecnie 519,28 zł. Z kolei od stycznia 2019 r. podstawa ulgowych składek dla nowych firm wzrośnie do szatańskiej kwoty 666 zł.

  Opłaty na rzecz ZUS dla nowych firm prezentują się następująco:

  • Składka emerytalna – 666 zł
  • Składka rentowa – 130 zł
  • Składka chorobowa – 53,28 zł
  • Składka wypadkowa – 16,32
  • Łącznie bez składki zdrowotnej – 210,72

  (Tutaj także nie wiadomo jaka będzie kwota składki zdrowotnej. Przyjmując wcześniej zastosowaną metodykę można określić, że w 2019 r. może ona wynosić 345 zł.)

  • Łącznie z przewidywaną składką zdrowotną – ok. 555 zł

  Nie brzmi to zachęcająco dla przedsiębiorców zastanawiających się nad otwarciem biznesu. Część zapewne rozważy otwarcie przedsiębiorstwa w kraju o lepszych warunkach podatkowych, a nieliczni będą szukali sposobu jak założyć firmę bez ZUS.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger