• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  5 sposobów jak zatrudnić pracownika i nie płacić ZUS
  5sposobow-jak-zatrudnic-pracownika-nie-placic-zus

  W naszym poprzednim artykule opisaliśmy jak nie płacić składek ZUS: 3 sposoby jak nie płacić składek ZUS w firmie. Natomiast dziś zajmiemy się kwestią wynagrodzeń pracowników.

  Wynagrodzenie pracownika to bardzo ważna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika kwestia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Okazuje się bowiem, że koszt wynagrodzenia brutto to nie wszystko. Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, jest to kwota, od której naliczane są składki ZUS. Finansują je zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Warto wiedzieć, że ZUS za pracowników obliczany jest procentowo od podstawy (czyli kwoty wynagrodzenia brutto), a więc im wyższe wynagrodzenie pracownika, tym wyższy koszt jego zatrudnienia. Nic dziwnego, że w związku z tym, pracodawcy szukają sposobów na obniżenie kosztów pracy. Istnieje kilka sposobów, aby w sposób legalny uzyskać zwolnienie z ZUS.

  Umowa o pracę a zwolnienie z ZUS

  Oczywiste jest, że dla pracownika, najkorzystniejsza jest umowa o pracę i prawie zawsze będzie on dążył do jej uzyskania. Umowa ta pozwala osobie zatrudnionej korzystać z ochrony i licznych przywilejów przewidzianych w Kodeksu pracy: to znaczy prawa do płatnego urlopu, płacy minimalnej, ochronnych okresów wypowiedzenia, możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie pracy. W przypadku umowy o pracę pracodawca jest zawsze zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego powodu, pracodawcy często chcą szukać bardziej elastycznej formy zatrudnienia, czyli umowy zlecenie lub o dzieło. Z punktu widzenia osoby powierzającej pracę i ponoszącej te obciążenia, te umowy korzystniejsze. W przypadku ich zawarcia pracodawca nie musi gwarantować pracownikowi kodeksowych przywilejów. W przypadku umowy o dzieło nie ma żadnych składek ZUS, natomiast w przypadku umowy zlecenie z osobą zatrudnioną i uzyskującą dochody w kwocie przynajmniej minimalnej, obligatoryjna jest tylko składka zdrowotna.

  Częściowe zwolnienie z ZUS, można uzyskać zatrudniając starszego pracownika, bowiem gdy pracownik ukończył odpowiedni wiek, czyli kobieta – 55 lat i mężczyzna – 60 lat, nie ma obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo w przypadku zatrudnienia rencisty z orzeczeniem o niepełnosprawności, można otrzymać z PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Zatrudnienie studenta a zwolnienie z opłat ZUS

  Bardzo popularnym sposobem na uniknięcie płacenia składek ZUS, jest zatrudnienie w firmie studentów. Warto podkreślić, że do ukończenia przez nich 26 roku życia i pod warunkiem kontynuowania nauki nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu ani obligatoryjnie ani dobrowolnie. Nie ma tu znaczenia tryb studiów, ani też narodowość i kraj studiowania. Zwolnieniu podlegają więc studenci zaoczni, dzienni i wieczorowi, zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych. Co bardzo istotne: zwolnieniu z opłacania składek ZUS podlega tylko i wyłącznie umowa zlecenie zawierana ze studentem do ukończenia przez niego 26 roku życia; umowa o pracę podlega już wszystkim ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla pracowników. Podobnie wszystkim ubezpieczeniom podlega już student zawierający umowę zlecenie ze swoim pracodawcą, u którego zatrudniony jest na umowę o pracę.

  Zatrudnienie bezrobotnego

  Sposobem na legalne zwolnienie z ZUS-u, jest też przyjęcie do pracy bezrobotnego, czyli osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. To rozwiązanie jest korzystne dla firmy, pozwala bowiem skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy lub refundacji wydatków.

  Zatrudnienie młodego rodzica

  Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie młodego rodzica, na minimum 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jest jednak jego zatrudnienie po zakończeniu okresu refundacji, na okres minimum 6 miesięcy. Inną opcją jest zatrudnienie pracownika na 18 miesięcy, firma może wtedy otrzymywać dofinansowanie w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia, po czym musi zatrudnić taką osobę, aż na 9 miesięcy. Warto podkreślić, że ze wsparcia w postaci świadczenia aktywizacyjnego skorzystać mogą tylko młodzi rodzice, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją jako bezrobotni w urzędzie pracy, zrezygnowali z zatrudnienia z uwagi na konieczność wychowywania dziecka.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger