• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Czy zawsze trzeba płacić ZUS?
  czy-zawsze-trzeba-placic-zus

  Prowadzenie działalności gospodarczej staje się codziennością dla coraz większej grupy osób, jednak wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością ale też z dużymi obciążeniami. Jednym z takich obciążeń z pewnością są comiesięczne składki odprowadzane do ZUS, niezależnie czy w danym miesiącu osiągnęliśmy przychody czy też nie. Czy trzeba płacić ZUS? Niestety tak, istnieje jednak kilka sytuacji gdy można chociażby czasowo skorzystać z możliwości niepłacenia składki.

  Jak ominąć płacenie ZUS?

  W naszym poprzednim artykule pisaliśmy o 3 sposobach jak nie płacić składek ZUS w firmie.
  Poruszymy ten temat ponownie, wskazując spsooby, które pozowolą na ominiecie płacenia składek ZUS. Oto one:

  1. Umowa o dzieło. Osoby wykonujące wolne zawody, artyści czy dziennikarze mają możliwość podpisania ze swoimi kontrahentami umowy o dzieło, która obligatoryjnie zwolniona jest z ZUS. Warte podkreślenia jest, że w takim przypadku praca ta musi posiadać wszystkie niezbędne elementy dzieła, a wiec musi być niepowtarzalna, w pełni ukończona i wykonywana bez nadzoru.

  2. Umowa zlecenie dla studentów do ukończenia 26 roku życia jest zwolniona z opłacania składek zarówno społecznych jak i zdrowotnych.

  3. Działalność gospodarczadziałalność nierejestrowana, jest to stosunkowo nowa instytucja w naszym prawie, ale jest ona objęta zwolnieniem ze składek zarówno społecznych jak i zdrowotnych. Dokładna definicja tej działalności określona została w Ustawie Prawo Przedsiębiorców: „Działalność nierejestrowana jest wtedy kiedy przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r minimalne wynagrodzenie to 2600 zł).”

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  skontaktuj się z nami

  4. Działalność gospodarcza – ulga na ZUS
  Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przez sześć miesięcy nie trzeba płacić ZUSu, ulga dotyczy osób, które dopiero startują z własną działalnością lub decydują się na ponowne uruchomienie firmy, ale warunkiem jest aby od zakończenia ostatniej działalności minęło przynajmniej 60 miesięcy. Ustawodawca zastrzegł również, że nie mogą to być usługi świadczone dla byłego pracodawcy, chodzi o to aby wyeliminować pokusę zmuszania pracowników do przechodzenia na własną działalność aby nie opłacać za nich składek ZUS. Ulga ta jest dobrowolna a nie obligatoryjna, oznacza to, że można z niej skorzystać ale nie jest automatyczna. Warto podkreślić, że jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tej ulgi nie będzie on objęty ubezpieczeniem społecznym. Należy jednak dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, które należy opłacać najbliższe 6 miesięcy.

  5. Łączenie działalności z etatem. Z pewnością dobrym pomysłem na obniżenie obciążeń ZUS i uniknięcie płacenia składek społecznych jest połączenie działalności gospodarczej z etatem. Wszystkie osoby pracujące na etacie i otrzymujące pensję w kwocie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, zwolnione są z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Jedynym obciążeniem jest obowiązkowa składka zdrowotna, którą jednak można odliczyć od podatku dochodowego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim. Warto podkreślić, że również zasiłek chorobowy zwalnia nas z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, są one pomniejszane proporcjonalnie, niepodzielna jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  Spółka z o.o.

  Jedną z form działalności zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może być spółka z o.o.. Pojawia się więc pytanie: Czy muszę płacić ZUS jeśli zamierzam prowadzić spółkę z o.o.? Otóż, prowadzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zwalnia nas z płacenia składek. Natomiast prowadzenie wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwalnia nas z obowiązku danin na rzecz ZUS. Warto więc rozważyć założenie spółki z o.o. i nie płacić składek ZUS.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger