• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

  Mimo ogromnych utrudnień w uzupełnieniu informacji z najbardziej wiarygodnego źródła (kolejka po 600 osób na infolinii ZUSu, a strona www ledwo działa), mamy dla Was zbiór najważniejszych zagadnień.

  Jak ubiegać się o zwolnienie z ZUSu?

  Aby skorzystać ze zwolnienia z ZUS należy wypełnić wniosek wraz z załącznikiem RDZ

  Wypełnione dokumenty możemy przekazać na trzy sposoby:

  1. drogą elektroniczną – szczegółową instrukcję znajdziecie tu. Wniosek będzie trzeba podpisać podpisem elektronicznym, zaufanym bądź osobistym (za pomocą profilu informatycznego założonego w systemie teleinformatycznym ZUSu)
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  3. osobiście w placówce ZUS – pamiętajcie, unikamy kontaktu bezpośredniego. Wniosek należy wrzucić do skrzynki na dokumenty

  W razie trudności z wypełnianiem dokumentów można (spróbować) skontaktować się ZUSem telefonicznie, dzwoniąc pod numer  22 290 87 02 lub 22 290 87 03 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15) bądź na ogólnopolską infolinię: 22 560 16 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18) – tu spotkamy dość mocno rozbudowane “drzewko” więc, żeby skrócić Wam czas wysłuchiwania nagranych komunikatów: wybierz “0” (nastąpi połączenie z konsultantem) a następnie “7” – dot. wsparcia dla przedsiębiorców.

  Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020.

  Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z ZUS?

  Wystarczy wypełnić tylko te dane, które Ciebie dotyczą.

  Wniosek składa się z czterech części:

  1. dane płatnika

          imię, nazwisko, skrócona nazwa

          NIP, REGON bądź PESEL lub serię i numer dowodu osobistego/paszportu

          adres do korespondencji

  1. oświadczenie potwierdzające uzyskanie w lutym przychodu niższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wartość będzie zależała od terminu, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek – obecnie jest to 15 681 zł.

  Oświadczenie to składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. pozostałe informacje niezbędne do umorzenia składek
  2. podpis wnioskodawcy

   

  Szczegółowe informacje na temat warunków, które trzeba spełniać aby ubiegać się o zwolnienie ze składek opisaliśmy w artykule.

  Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS – co dalej?

  Pozostaje już tylko czekanie na decyzję. Odpowiedź w naszej sprawie otrzymamy w ciągu 30 dni od przesłania deklaracji rozliczeniowej/imiennych raportów miesięcznych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

  Jeżeli natomiast jesteśmy zwolnieni z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

  ZUS odeśle swoją decyzję na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

  Będziemy mogli odwołać się od decyzji. W razie takiej potrzeby konieczne będzie złożenie wniosku do Prezesa ZUS z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mamy na to 30 dni od momentu otrzymania decyzji ZUSu.

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  skontaktuj się z nami

  Księgowanie składek ZUS

  Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie odliczania składek od dochodu i podatku. Składki nieopłacone przez przedsiębiorcę nie podlegają:

          odliczeniu od podatku (dot. składek zdrowotnych)

          odliczeniu od dochodu/ujęciu w kosztach (dot. składek społecznych)

          księgowaniu w KPiR (dot. Funduszu Pracy)

  Rozliczenie deklaracji w tym zakresie może odbywać się przez tzw. neutralną płatność, która nie wywołuje skutków księgowych (składki widnieją jako opłacone)

  Pamiętajcie – pozostajemy do Waszej dyspozycji.

  Wspieramy przedsiębiorstwa w walce ze skutkami koronawirusa

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger