• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Kto jest zwolniony z płacenia składek ZUS w Polsce?

  Kto nie płaci składek ZUS? Co do zasady, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, już od pierwszego dnia jest zobowiązana do opłacania składek ZUS. Również osoby zatrudnione na umowę o pracę, już od momentu zatrudnienia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Składki ZUS są dosyć sporym obciążeniem, zarówno dla pracodawców, pracowników i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, ustawodawca zdając sobie z tego sprawę przewidział kilka wyjątków i sytuacji, gdy składki nie są wymagane. We wcześniejszym artykule pisaliśmy o 3 sposobach jak nie płacić składek ZUS w firmie. Tym razem poruszymy kwestię zwolnieć z płacenia składek ZUS w Polsce.

  Kto w Polsce nie płaci składek ZUS?

  Z wszelkich składek zwolnione są umowy o dzieło, jednak z tej grupy wyłączona jest większość prac. Z umowy o dzieło skorzystać mogą głównie dziennikarze, artyści czy osoby wykonujące wolne zawody. Trzeba jednak pamiętać, że praca taka musi nosić znamiona dzieła i być niepowtarzalna i unikatowa, w przeciwnym razie ZUS może zakwestionować zasadność zastosowania umowy o dzieło. Nie da się pod umowę o dzieło zakwalifikować na przykład wprowadzania faktur, czy pracy w sklepie.

  Kto nie płaci ZUS – studenci

  Ustawa o szkolnictwie wyższym podaje nam definicję legalną pojęcia „student” i za tą ustawą, również ZUS za studenta uznaje „osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Studentem jest się do momentu: złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, złożenia egzaminu dyplomowego, zaliczenia ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki, skreślenia z listy studentów.” Warto zauważyć jednak pewną niekonsekwencję w postępowaniu ZUS w kwestii traktowania absolwentów studiów pierwszego stopnia, kontynuujących studia na drugim stopniu; to znaczy ZUS już nie zgadza się z władzami uczelni wyższych i organizacjami studenckimi i w trakcie przerwy (od momentu obrony do czasu wydania nowej legitymacji) odmawia im statusu studenta. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, w tym czasie przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek za studenta zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Nowi przedsiębiorcy – ulga na start

  W związku z tym, że składki ZUS są sporym obciążeniem dla nowych przedsiębiorców, aby umożliwić im zaistnienie na rynku oraz dostosowanie się do panujących warunków, ustawodawca przewidział wprowadzenie preferencyjnych składek. Nowi przedsiębiorcy, rozpoczynający prowadzenie własnej działalności po raz pierwszy lub po przerwie trwającej minimum 60 miesięcy, mają możliwość skorzystania tak zwanej ulgi na start. Oznacza to, że przez okres sześciu miesięcy mają prawo nie płacić składek społecznych, warto podkreślić, że muszą oni opłacać składki zdrowotne.
  Dodatkowo po zakończeniu okresu tak zwanej ulgi na start, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat a raczej 24 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Warto podkreślić, że w sytuacji gdy działalność rozpoczęta zostaje, na przykład 5 stycznia 2019, to tego miesiąca nie wliczamy do limitu 24 miesięcy- ponieważ ustawodawca mówi o pełnych miesiącach kalendarzowych.

  Kto nie może skorzystać z ulgi na start oraz preferencyjnych warunków opłacania składek?

  Po pierwsze, ustawodawca wykluczył z tej grupy wspólników spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej, oraz osoby, prowadzące działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o. a także twórców i artystów. Nie mogą z nich skorzystać też osoby, które w ramach swojej działalności, świadczą tożsame usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy. A więc prace wykonywane w ramach działalności nie mogą pokrywać się z tymi, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności to znaczy w roku rozpoczęcia działalności oraz w poprzednim roku podatkowym.

  Prowadzenie działalności nierejestrowanej

  Składek ZUS nie płaci również osoba, decydująca się na prowadzenie tak zwanej działalności nierejestrowanej. Status takich osób określa dokładnie Ustawa Prawo Przedsiębiorców, o działalności nierejestrowanej mówimy wtedy, gdy przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r minimalne wynagrodzenie to 2600 zł). Dodatkowo osoba taka, nie mogła w ciągu ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger