• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Zasiłek postojowy

  Dziś zajmiemy się drugim tematem, dzięki któremu mamy szansę nie tyle oszczędzić, co zyskać “parę groszy”. Niestety nie wszyscy mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie. Mowa o zasiłku postojowym.

  Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać zasiłek postojowy?

  Aby liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku postojowego należy spełnić aż pięć warunków:

  1. pojawiający się niemal za każdym razem warunek dot. długości prowadzenia działalności – musi być założona przed 1 lutego 2020
  2. drugi warunek odnosi się do wysokości osiąganych przychodów. Kwota za miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc, za który składamy wniosek musi być niższa od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku). Jeśli np. składamy wniosek w kwietniu, to mówimy o przychodzie za marzec. 

  Niebawem ogłoszona zostanie nowa wartość wskaźnika. Oznacza to, że limit przychodów również ulegnie zmianie.

  1. Aby ubiegać się o zasiłek musisz także wykazać, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 15% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym. Jeśli np. składamy wniosek w kwietniu, to przychód z marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu w lutym. Jest jeszcze jeden próg. Możemy złożyć wniosek o zasiłek także w przypadku, jeżeli obroty są niższe o 25% w porównaniu z dowolnie wybranym miesiącem od stycznia 2020 roku (do poprzedzającego dzień złożenia wniosku)
  2. Nie możesz podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu – np. posiadać także umowy o pracę.
  3. Ostatni warunek: ze świadczenia postojowego można skorzystać, o ile nie zawiesiliśmy naszej działalności (osoby, które mimo wszystko uznają to rozwiązanie za najkorzystniejsze odsyłamy do instrukcji “Jak zawiesić działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu”)

  Są też dobre wiadomości. 

  Zasiłek postojowy można pobierać także w kolejnych miesiącach trwania epidemii. Jeżeli nasze przychody będą wciąż spadały i będzie to różnica min. 15 % względem poprzedniego miesiąca, możemy liczyć na ponowną wypłatę środków. Z zastrzeżeniem – nie więcej jednak niż trzykrotnie.

  Sprawdź jak możemy Ci pomóc
  skontaktuj się z nami

  Możemy skorzystać jednocześnie z zasiłku postojowego, jak i zwolnienia ze składek ZUS. Wystarczy, że spełniamy określone warunki. O zwolnieniu ze składek ZUS pisaliśmy w artykule 

  Ile wynosi zasiłek postojowy i jak się o niego ubiegać?

  Mowa tu o 2080 zł – jest to 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Osoby, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej mogą otrzymać tylko 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1500 zł. Nie będą jednak stosowane względem nich kryteria przychodów. Wystarczy, że prowadzili działalność przed 1 lutego 2020.

  Wskazane kwoty mają wartość netto (nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu)

  W przypadku pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger